Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de geluidsfragmenten te beluisteren en de leerlingen te laten aangeven welke breuk ze horen. Omcirkel de juiste afbeelding.

Stel dat de afbeeldingen weergeven hoeveel stukken taart over zijn gebleven. Is er dan meer of minder dan een hele taart over? (meer: 1 hele en 1//5 deel)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt aflezen welke breuk bij de aardbeientaart hoort. Deze breuk kun je weergeven in een breukenstrook en -cirkel.

Instructie

Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 4
Herhaal de begrippen teller en noemer. Bespreek vervolgens hoe je een breuk afleest en weergeeft.
Oefen vervolgens met het aflezen van de breuken aan de hand van stellingen. Indien een stelling niet waar is, vraag dan hoe de breuk eruit had moeten zien en teken dit in de afbeelding.
Daarna oefenen de leerlingen met het weergeven van een breuk. Werp de dobbelsteen om te bepalen bij welke zin ze de bijpassende breuk moeten tekenen in een breukenstrook of -cirkel. Laat een aantal tekeningen van leerlingen zien waarbij de verdeling goed getekend is. Bespreek hoe de leerlingen de breukenstrook of -cirkel in gelijke delen hebben verdeeld. Bijvoorbeeld door eerst in 2 helften te verdelen en daarna nog een keer in helften te verdelen.

Welke stappen zet je om een breuk te kunnen weergeven?
Wat is de overeenkomst tussen een strook die voor 3//3 is gevuld en een strook die voor 5//5 is gevuld?

Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 4
Vervolgens bespreek je hoe je bepaalt welke breuk hoort bij een gedeelte van een afbeelding. Geef aan dat je goed moet kijken hoe je de afbeelding in gelijke delen kunt verdelen. In het voorbeeld kun je de afbeelding verdelen in 4 gelijke delen. Elk deel is 1//4. Wijs de leerlingen erop dat het voorbeeld bestaat uit meerdere delen met tekst, namelijk 2 vakken. 2 van de 4 vakken bestaan dus uit tekst. Dit is hetzelfde als 2//4 deel.
Daarna oefenen de leerlingen met het bepalen van de breuk bij de afbeelding. Dit doen ze eerst bij afbeeldingen die al zijn verdeeld in oranje kaders en daarna zonder de kaders. Wijs de leerlingen erop eerst de juiste indeling te kiezen en doe dit voor door de indeling bij de plattegrond te tekenen. Klik de breuk aan om te controleren of het de juiste breuk is.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je breuken weergeeft door te vragen welke stappen je zet om te bepalen welk deel van de pizza er nog ligt en welk deel is opgegeten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek de betekenis van de teller en de noemer en laat zien hoe je een breuk afleest. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Daarna laat je zien hoe je de breuk weergeeft in de breukenstrook. Klik op de plusknop voor de juiste indeling en klik het aantal vakken aan dat gekleurd moet zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen door de breuken te tekenen in breukenstroken en -cirkels.

Hoe verdeel je een strook makkelijk in 10 delen? (Eerst verdeel je de strook door de helft. Daarna verdeel je elke helft in 5 gelijke delen.)

Vervolgens geven de leerlingen aan welke afbeeldingen en woorden bij welke breuk horen. Sleep deze onderdelen naar het juiste vak.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om een breuk weer te geven. Vul de breukenstrook. Daarna verdeel je de klas in 2 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en kiezen ze een oranje of blauw vak. Alle leerlingen binnen een team voeren de opdracht uit die in het vak staat. Er zijn 2 soorten opdrachten: het aflezen of het weergeven van de gegeven breuk. Zodra alle opdrachten bij de oranje of de blauwe vakken zijn uitgevoerd, is het spel afgelopen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!