Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het stokbrood en de ontbijtkoek te verdelen in het juiste aantal gelijke stukken. Daarvoor kijken de leerlingen wat elk kind wil hebben en bepalen ze in hoeveel stukken je het stokbrood en de ontbijtkoek moet verdelen.

Wat vond je makkelijker om te verdelen: het stokbrood of de ontbijtkoek? Leg uit waarom.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt aflezen welke breuk bij de mueslireep hoort en dat je deze breuk kunt weergeven in een breukencirkel.

Instructie

Herhaal dat je een figuur of voorwerp in gelijke delen kunt verdelen. Nadat je een figuur in gelijke delen hebt verdeeld, kun je ook aangeven hoe elk deel heet met behulp van breuken. Zo is 1 van de 4 stukken cake omlijnd. De breuk die erbij hoort is 1//4.
Screenshots definitief
Herhaal hoe je een breuk afleest door eerst de noemer te bepalen en vervolgens de teller. Schrijf deze getallen bij de breukstreep.
Laat de leerlingen oefenen met het aflezen van breuken door te bepalen of er meer of minder is gekleurd in de breukenstrook of -cirkel. Als de leerlingen denken dat er meer is gekleurd gaan ze staan. Denken ze dat er minder is gekleurd, dan gaan ze zitten.

Welke stappen zet je om een breuk te kunnen aflezen?
Bedenk een breuk die het dubbele is van 3//4.

Daarna bepalen ze welk figuur hoort bij de uitspraak. Klik op deze afbeelding om te zien of dit de juiste breukencirkel of -strook is.
Screenshots definitief
Herhaal hoe je een breuk weergeeft door eerst het figuur in het juiste aantal delen te verdelen en vervolgens het juiste aantal delen in te kleuren. Laat dit zien met de breukenstrook. De strook is al verdeeld in het juiste aantal delen. Klik vervolgens de vakken aan om de breuk weer te geven. Herhaal dit met de breukencirkel, waarbij je zelf de verdeling moet maken.
Daarna oefenen de leerlingen met het weergeven van een breuk. Draai eerst de draaischijf om te zien welke breuk ze moeten weergeven. Laat ze vervolgens de breuk weergeven in een strook of in een cirkel door op de plusknop te klikken en het juiste aantal vakken te kleuren door erop te klikken.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je breuken afleest door te vragen wat er fout is gegaan. De breukencirkel is verdeeld in 7 delen, niet in 8.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een breuk een deel van het totaal weergeeft, waarbij je een figuur eerlijk in gelijke delen verdeelt. Ga in op de begrippen die horen bij een breuk. Bespreek stap voor stap hoe je een breuk afleest. Schrijf daarbij op in hoeveel gelijke delen het figuur is verdeeld en hoeveel van deze delen gekleurd zijn. Schrijf de bijbehorende breuk op. Laat vervolgens de leerlingen oefenen met het aflezen van breuken.

Welke breuk krijg je als je de cirkel met 1//2 in 6 stukken verdeelt, waarbij 1 deel gekleurd is?

Vervolgens laat je zien hoe je een breuk weergeeft in de breukenstrook. Bespreek wat de teller en de noemer aangeven. Laat de leerlingen oefenen met het weergeven van een breuk in een breukenstrook of -cirkel. Bij de breukencirkel is het juiste aantal vakken al gegeven. Vraag de leerlingen hoeveel vakken gekleurd moeten worden en klik dit aantal aan.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze controleren of de breukenstrook overeenkomt met de gevraagde breuk. Daarna zoeken de leerlingen de juiste letters bij de breuken die staan weergegeven. Als ze alle breuken goed hebben afgelezen, lezen ze de zin: je kunt breuken aflezen. Als er tijd over is, laat je de leerlingen hun naam in geheimtaal opschrijven door de juiste breuken te tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!