Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 2

Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door verder of terug te tellen, waarbij je telt met sprongen van 1, 20 of 100. Het startgetal staat gegeven. Laat de leerlingen tellen. Sleep het vergrootglas over de voetstappen en controleer of ze de juiste getallen noemen. Bij grotere voetstappen hoort een nieuwe opdracht met een nieuw startgetal, zoals terugtellen met sprongen van 100.

Hoeveel sprongen van 20 kun je maken als je van 8152 naar 8212 springt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de pizza in gelijke delen kunt verdelen en dat je weet welke breuk bij 1 pizzastuk hoort.

Instructie

Herhaal dat een breuk bestaat uit een teller en een noemer en bespreek de betekenis van deze begrippen.
Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 2
Daarna bespreek je de verschillende termen die horen bij breuken. Wanneer je iets in 2 gelijke delen verdeelt, zoals een pizza, dan heet 1 deel de helft. Als je iets verdeelt in 4 delen, dan heet elk deel een kwart. Wijs de leerlingen erop om aan de klok te denken. Als je een klok in vieren verdeelt en je 1 deel kleurt, dan heb je een kwartier gekleurd. Kwartier lijkt op kwart. Als je iets verdeelt in 4 delen, dan heb je 4 kwarten. Je kunt ook driekwart hebben. Als je 3 van de 4 delen van een pizza op het ene bord legt, dan ligt er driekwart. Je kunt ook combinaties hebben. Zo heten een hele en een halve pizza samen anderhalf.
Laat de leerlingen oefenen met deze termen door de afbeeldingen naar het juiste begrip te slepen.
Groep 6, Blok 3, Week 1, Les 2
Vervolgens leg je uit hoe je een figuur verdeelt in gelijke delen. Kijk eerst in hoeveel delen je een figuur moet verdelen. Benadruk dat je vaak een lijn in het midden zet. Zo verdeel je een figuur in tweeën. Elk stuk is 1//2 deel. Verdeel je beide delen, dan krijg je 4 stukken van 1//4. Herhaal je dit nog een keer, dan heb je 8 stukken van 1//8. Geef aan dat het niet altijd handig is om te beginnen in het midden, zoals bij een figuur dat je in 3 gelijke delen moet verdelen. Benadruk dat je een figuur op verschillende manieren kunt verdelen waarbij de stukken gelijk zijn.
Daarna laat je zien hoe je een cirkelvormig figuur verdeelt door de lijnen te tekenen en oefenen de leerlingen met het verdelen van een figuur. Daarnaast geven ze aan hoe elk stuk heet door de luidspreker naar de juiste afbeelding te slepen.

Kun je een andere manier bedenken om de vierkante taart in 6 gelijke stukken te verdelen? Teken de verdeling.
Hoe verdeel je 2 vierkante taarten onder 3 kinderen? Teken de verdeling.

Daarna oefenen de leerlingen nog eens met het aflezen van breuken door de afbeelding aan het juiste kind te koppelen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je breuken eerlijk verdeelt door te vragen wat er fout is gegaan. De stukken zijn niet even groot.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Laat zien hoe je een figuur in gelijke delen verdeelt door de verdeling te tekenen. Verdeel daarbij eerst een figuur in 2 gelijke delen en geef aan dat elk stuk 1//2 deel is. Controleer of de leerlingen weten dat 1//2 hetzelfde is als de helft. Daarna verdeel je het figuur in 4 gelijke delen en in 8 gelijke delen. Benadruk dat het vaak handig is om te beginnen met een lijn in het midden en vervolgens de stukken die zijn ontstaan te halveren. Dit geldt niet voor een verdeling in bijvoorbeeld 3 stukken. Laat zien hoe je dit verdeelt in gelijke stukken.
Daarna oefenen de leerlingen met het verdelen van een figuur. Laat leerlingen die hier moeite mee hebben een stuk vierkant papier, een vlechtstrook en een rond vouwblaadje gebruiken. Op deze manier kunnen ze de verdelingen vouwen.

Hoeveel stukken heb je als je 1 taart hebt verdeeld in 2 gelijke stukken en beide helften nog eens halveert?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze het figuur in gelijke delen zouden verdelen. Daarna verdelen de leerlingen de cake. Klik op de husselknop om te bepalen in hoeveel delen de cake verdeeld moet worden en laat de leerlingen het figuur in gelijke stukken verdelen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!