Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 6

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door schattend op te tellen en af te trekken. Vraag welke uitkomst bij de som hoort en sleep het gewicht met deze uitkomst naar de juiste balans.

Waarom staat er een golfje in plaats van een gelijk-teken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te ronden weet hoeveel kilometer je ongeveer rijdt.

Instructie

Screenshots definitief
Leg uit wat tien-, honderd-, duizend- en tienduizendvouden zijn. Benadruk dat deze getallen eindigen op één of meerdere nullen.

Wat is het verschil tussen een tienvoud en een tienduizendvoud?
Wat gebeurt er als je een duizendvoud bij 9000 optelt? (Dan wordt het een tienduizendvoud.)

Groep 6, Blok 2, Week 2, Les 6
Leg stap voor stap uit hoe je een getal afrondt. Zet het getal in het DHTE-schema en bepaal waarop je moet afronden. Vervolgens kijk je naar het cijfer rechts van het cijfer waarop je moet afronden.
Screenshots definitief
Daarna bepaal je of je naar boven of naar beneden afrondt. Indien je naar boven afrondt, tel je er 1 bij het duizendtal op. In het voorbeeld verandert de 3 dus naar een 4. Vervolgens worden alle cijfers rechts van het duizendtal een 0.
Oefen daarna met het afronden, waarbij je de getallen naar de juiste vakken sleept. Daarna bespreek je het afronden van getallen met behulp van een DHTE-schema en oefenen de leerlingen hiermee.

Bedenk een getal dat je kunt afronden op 3000.
Als je een getal afrondt op een duizendvoud, hoeveel krijg je er dan maximaal bij? (+ 500) Of gaat eraf? (- 499)

Bespreek dat je bij het afronden op hele euro’s kijkt naar de centen. Als er achter de komma 50 cent of meer staat, dan rond je het bedrag af naar boven. Staat er 49 cent of minder, dan rond je af naar beneden. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen afrondt door te vragen wat er fout is gegaan. Je moet naar het honderdtal kijken, niet naar het duizendtal.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat tien-, honderd-, duizend- en tienduizendvouden zijn en geef aan dat deze getallen altijd eindigen op één of meerdere nullen.
Vervolgens laat je met behulp van een getallenlijn zien hoe je een getal afrondt. Kijk eerst waar je op moet afronden: een tien-, honderd- duizend- of tienduizendvoud. Daarna kijk je waar het getal het dichtst bij ligt op de getallenlijn.
Vervolgens doorloop je de stappen voor het afronden van getallen. Laat zien hoe je het DHTE-schema invult en benoem dat je gaat afronden op een honderdtal. Geef aan dat je vervolgens naar het tiental kijkt om te bepalen of je naar boven of naar beneden moet afronden. Oefen hiermee en laat de leerlingen die hier moeite mee hebben een getallenlijn tekenen ter ondersteuning.

Leg uit hoe je 2931 afrondt op een honderdvoud.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar welk cijfer ze kijken om het getal af te ronden. Daarna deel je getalkaarten uit en laat je de leerlingen rondlopen. Zeg ‘stop’, geef aan uit hoeveel leerlingen een groepje moet bestaan en waarop ze moeten afronden. Laat de leerlingen een getal maken met hun getalkaarten en vraag naar het afgeronde getal. Herhaal dit een aantal keer.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!