Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen in viertallen te laten tellen met sprongen van 1, 10 of 100. Kies een startgetal, draai de draaischijf en werp de dobbelsteen om te bepalen welke sprongen de leerlingen moeten maken. Laat ze tellen totdat je ‘stop’ zegt. Bespreek bij welk getal de groepjes zijn uitgekomen.

Welk cijfer verandert er als je een sprong van 10 maakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te tellen weet als hoeveelste deelnemer iemand is geëindigd tijdens een hardloopwedstrijd.

Instructie

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 3
Leg uit dat het handig is om te tellen met sprongen, zodat je niet alle getallen in de telrij hoeft op te noemen. Je kunt heen- en terugtellen met sprongen met verschillende groottes.

Wanneer is het handig om met sprongen te tellen?
Zijn sprongen van 82 handig? Waarom wel of niet?

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 3
Bij het tellen veranderen verschillende cijfers. Als je sprongen van 1 maakt, verandert altijd de eenheid. Als je verder dan 9 telt, verandert het tiental. Tel je verder dan 99, dan verandert het honderdtal. Tel je verder dan 999, dan verandert het duizendtal. Bespreek ook wat er gebeurt met de cijfers bij het terugtellen.
Oefen vervolgens met het tellen. Laat de klas beginnen bij het aangegeven getal en laat ze het juiste aantal stappen verder of terugtellen binnen de tijd.
Daarna laat je zien hoe je de sprongen maakt. Benadruk welke cijfers veranderen en leg uit waarom. Zo spring je bij 3599 door een honderdtal als je een sprong van 10 maakt, waardoor ook het honderdtal verandert. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een sprong van 100 door een duizendtal.
Hoeveel sprongen van 100 heb je nodig om van 9342 boven de 10.000 uit te komen? (7 sprongen)

Groep 6, Blok 2, Week 1, Les 3
Om getallen te vergelijken, kijk je eerst naar de duizendtallen. Als deze even groot zijn, kijk je naar de honderdtallen, dan naar de tientallen en dan naar de eenheden. Zodra je cijfers tegenkomt die niet even groot zijn, kijk je welk cijfer groter is. Dit getal is dus groter. Je hoeft de overige cijfers niet meer te vergelijken. Oefen vervolgens met het op volgorde zetten.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen op volgorde zet door te vragen wat er fout is gegaan. De laatste 2 getallen staan op de verkeerde plek.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wanneer de eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen veranderen in een getal bij het heen- en terugtellen. Laat dit zien met behulp van de verschillende sprongen op de getallenlijnen. Vervolgens oefenen de leerlingen met het heen- en terugtellen met verschillende sprongen.

Wat verandert er als je na de 900 doortelt in sprongen van 100? (Er komt een duizendtal te staan.)

Daarna leg je uit hoe je getallen vergelijkt met behulp van een DHTE-schema. Gebruik MAB-materiaal ter ondersteuning om visueel te maken of een getal groter of kleiner is. Oefen vervolgens met het vergelijken en ordenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welk cijfer verandert bij de sprong. Daarna lossen de leerlingen in viertallen de fruitsommen op. Vraag welk getal bij het vraagteken hoort. Nadat de sprongen zijn gemaakt, bepalen de leerlingen de volgorde van de kist met de meeste fruitstukken naar de kist met de minste fruitstukken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!