Groep 6, Blok 1, Week 3, Les 11

Groep 6, Blok 1, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de uitgeschreven tijd op hun eigen klok te laten zetten. Zet vervolgens deze tijden op het digibord.

Wat is later: 10 over half 3 of 10 voor half 3? Waaraan kun je dit zien op de analoge klok?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het aflezen van de tijd op de analoge klok kunt bepalen of je op de juiste tijd in de wachtkamer bij de tandarts zit.

Instructie

Groep 6, Blok 1, Week 3, Les 11
Leg uit dat je bij een analoge klok de minuten afleest door te kijken naar de kleine strepen. Herhaal dat een uur uit 60 minuten bestaat en elk stukje tussen 2 strepen voor 1 minuut staat. De grote wijzer geeft aan hoeveel minuten het is.

Hoe tel je handig hoeveel minuten de grote wijzer aanwijst? (Elk getal staat voor 5 minuten. Tel eerst hoeveel minuten van 5 je hebt en tel dan verder.)
Bedenk een voorbeeld waarbij het handig is om de tijd in minuten te weten.

Groep 6, Blok 1, Week 3, Les 11
Leg uit dat je bij het aflezen van tijden met minuten eerst kijkt waar de grote wijzer in de buurt zit. Als de grote wijzer in de buurt van het hele uur zit, tel je het aantal minuten voor of over het hele uur. Als de grote wijzer in de buurt van het halve uur zit, tel je het aantal minuten voor of over het halve uur.
Laat vervolgens zien hoe je de tijden afleest. Geef aan dat je bij de minuten voor het hele uur telt hoeveel minuten het nog duurt voordat de grote wijzer bij de 12 staat. Bij het halve uur tel je hoeveel minuten het nog duurt voordat de grote wijzer bij de 6 is.
Oefen vervolgens met het aflezen van tijden. Wijs de leerlingen erop dat je het woord ‘minuten’ kunt weglaten bij het uitspreken van de tijd. Zo wordt het 12 over 9.

Hoeveel minuten over 2 kan het zijn? (1 tot en met 14 minuten)
Waarom zeg je niet dat het 15 minuten over 2 is?

Daarna oefenen de leerlingen met het zetten van de tijden. Daarbij gebruiken ze hun eigen klok en laat je de juiste tijden op het digibord zien door op de plus- en minknop te klikken of door de grote wijzer vast te houden en te slepen.
Groep 6, Blok 1, Week 3, Les 11
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je tijden met minuten afleest door te vragen hoe ze de tijd zouden uitspreken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat elk stukje tussen 2 strepen op de klok staat voor 1 minuut en dat de grote wijzer het aantal minuten aangeeft.
Daarna bespreek je hoe je tijden afleest met minuten. Laat daarbij verschillende tijden zien. Benadruk dat je bij minuten voor het hele of halve uur telt hoeveel minuten het nog duurt voordat de grote wijzer bij de 12 of bij de 6 staat.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van tijden.

Tussen welke cijfers op de klok staat de grote wijzer als het 4 minuten over is?

Daarna laat je de leerlingen zelf tijden zetten op hun klok.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de tijd op de analoge klok aflezen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen werken. Om de beurt zet een leerling een tijd op zijn klok. De ander leest deze tijd af. Doe dit ook andersom, waarbij de ene leerling een tijd zegt en de ander deze tijd weergeeft op de klok.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!