Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 3

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een cijferzoeker te maken. Maak van de overgebleven cijfers een minsom waarbij beide getallen bestaan uit 3 cijfers. De uitkomst staat onder de pagina.

Welke som vond je het moeilijkst? Hoe heb je dit opgelost?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt uitrekenen hoeveel parkeerplaatsen er nog over zijn.

Instructie

Er zijn meerdere strategieën om een minsom uit te rekenen. Bedenk per som welke strategie het handigst is. Herhaal kort de strategieën: bij het rijgen splits je het tweede getal, bij het splitsen splits je beide getallen, bij het aanvullen maak je er een plussom van en bij het compenseren reken je eerst naar een rond getal om vervolgens het teveel dat je eraf hebt gehaald erbij te tellen.

Welke strategie lijkt jou het handigst bij de som 503 - 496?
Bedenk per strategie een minsom.

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 3
Geef aan dat je dezelfde som op meerdere manieren kunt uitrekenen, zoals via rijgen of splitsen. Bij het rijgen splits je het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden en hiermee maak je sprongen. Bij het splitsen splits je beide getallen en met deze getallen maak je nieuwe sommen. Tel de uitkomsten bij elkaar op, tenzij je een tekort hebt. Dan haal je het eraf. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Als leerlingen moeite hebben met het splitsen, laat ze dan sommen met overschrijding uitrekenen via rijgen. Zo rekenen ze niet met negatieve getallen.

Bespreek met een klasgenoot hoe je de som 675 - 433 hebt uitgerekend. Hebben jullie dezelfde strategie gebruikt?
Bedenk een som die je uitrekent via rijgen.

Groep 6, Blok 1, Week 1, Les 3
Vervolgens geef je aan dat het handig is om aan te vullen als de getallen dicht bij elkaar liggen. Laat zien hoe je aanvult en laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots definitief
Geef aan dat het soms handiger is om te compenseren: bij sommen waarbij een van beide getallen dicht bij een tien- of honderdvoud ligt. Je verandert hierbij een of beide getallen naar een rond getal en tel daarna het teveel dat je eraf hebt gehaald er weer bij. Laat de leerlingen oefenen met het compenseren.

Waaraan herken je een som die je handig uitrekent via compenseren?
Geef een voorbeeld van een som die je uitrekent via compenseren en niet via aanvullen.

Controleer of de leerlingen de strategieën begrijpen door te vragen welke strategie handig is bij het oplossen van de som. Laat leerlingen beargumenteren waarom aanvullen bij deze som de meest handige strategie is: het is een stuk sneller.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een som oplost via rijgen en splitsen. Geef de leerlingen MAB-materiaal, zodat ze de sommen op het digibord visueel kunnen maken door deze getallen te splitsen. Laat bij het splitsen het rekenen met overschrijding achterwege, zodat ze niet hoeven te rekenen met tekorten.

Welke strategie vind je handiger: rijgen of splitsen? Waarom?

In de volgende les wordt in de verlengde instructie het aanvullen en het compenseren behandeld.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som op te lossen. Daarna laat je de leerlingen de sommen uitrekenen. Het cijfer in het gekleurde vak is gekoppeld aan een letter. Schrijf de letters op bij de oplossing.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!