Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9
Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de deeltafels van 1 tot en met 10. Speel het spel bingo. Laat de leerlingen 9 vakjes maken en 9 deelsommen opschrijven. Wanneer de uitkomst van een deelsom wordt gedraaid, kruisen ze die som door.

Welke deeltafel vind je het moeilijkst? Waarom deze deeltafel?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel kilometer elke taxirit was.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9
Herhaal dat je eerst in de tafel kijkt om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. De eerste splitsing, bij delen tot en met 100, is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van het deeltal, het splitsen bij het delen en de verhaalsommen.

Welke stappen zet je nadat je het deeltal 76 hebt gesplitst?
Hoe reken je de som 117 : 9 uit?

Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via splitsen door te vragen waarin ze het getal 72 splitsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je het deeltal splitst in 2 getallen. Eerst kijk je in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen van het deeltal en het splitsen bij het delen.

Welke deelsommen krijg je na de splitsing van 78 : 6?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke deelsom 56 : 4 of 45 : 5 ze kunnen splitsen.
Groep 5, Blok 9, Week 2, Les 9
Daarna rekenen de leerlingen de sommen in het doolhof uit en zoeken ze de juiste weg naar de uitgang.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!