Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Laat de leerlingen de auto en vrachtwagens naar de juiste plaats op de weg slepen.

Hoe kom je erachter welke auto of vrachtwagen op de missende plek in de som hoort?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door 3 of meer getallen op te tellen en af te trekken erachter kunt komen hoeveel producten er in totaal zijn gemaakt en hoeveel producten er nog over zijn in de fabriek.

Instructie

Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 2
Je herhaalt dat je soms meerdere getallen bij elkaar op moet tellen. Wanneer je 3 getallen handig wilt optellen, tel je eerst 2 getallen bij elkaar op die samen een rond getal vormen. Een rond getal is een tienvoud of een honderdvoud. Kijk bij de getallen naar de eenheden om te bepalen of het samen een tienvoud of honderdvoud is. Daarna tel je het derde getal erbij op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen van meerdere getallen.

Welke getallen tel je eerst bij elkaar op bij de som 149 + 251 + 62 + 38?
Verander 2 getallen in de som 149 + 251 + 62 + 38, zodat de uitkomst 150 meer wordt.

Leg uit dat je ook handig meerdere getallen kunt aftrekken. Wanneer je 3 getallen handig wilt aftrekken zoek je 2 getallen waarbij de eenheden of de tientallen hetzelfde zijn. Deze trek je eerst van elkaar af en daarna het derde getal. Je kunt ook het tweede en derde getal bij elkaar optellen en daarna de uitkomst van het eerste getal aftrekken.
Oefen daarna met het aftrekken van meerdere getallen.

Welke stappen zet je om de som 576 - 233 - 76 uit te rekenen?
Hoe reken je de som 380 - 25 - 35 - 20 handig uit?

Je legt uit dat je getallen in de tabel kunt optellen en aftrekken. Bovenaan de tabel komt het totale aantal te staan, dus alle getallen uit de tabel bij elkaar opgeteld. Wanneer je in de tabel een getal mist, reken je dit uit door de getallen in de tabel van het totale aantal af te trekken. De uitkomst komt op de plek van het missende getal te staan.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen of aftrekken van meerdere getallen in een tabel.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je 3 of meer getallen handig kunt aftrekken door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je meerdere getallen handig kunt optellen. Kijk bij de getallen naar de eenheden om te bepalen of het samen een tienvoud of honderdvoud is. Laat met behulp van MAB-materiaal zien hoe je de som uitrekent. Leg het aantal blokjes per getal neer en laat zien dat de blokjes veranderen in staven of een honderdblok als je ze bij elkaar optelt. Laat de leerlingen daarna oefenen met het optellen van meerdere getallen.
Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 2
Herhaal hoe je meerdere getallen handig kunt aftrekken. Zoek eerst 2 getallen waarbij de eenheden of de tientallen hetzelfde zijn. Deze trek je eerst van elkaar af en daarna het derde getal. Je kunt ook het tweede en derde getal bij elkaar optellen en daarna de uitkomst van het eerste getal aftrekken. Laat met behulp van MAB-materiaal zien hoe je de som uitrekent. Leg het aantal blokjes per getal neer en laat zien dat de blokjes veranderen in staven of een honderdblok als je ze van elkaar aftrekt. Oefen vervolgens met het aftrekken van meerdere getallen.

Welke som maak je om het vraagteken in de tweede tabel uit te rekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 188 - 20 - 60 uit te rekenen. Daarna rekenen de leerlingen uit welke auto’s er samen op de brug kunnen rijden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!