Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Draai aan de draaischijf. Laat de leerlingen het getal aanvullen tot 1000.

Leg uit hoe je 764 aanvult tot 1000.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door 3 of meer getallen op te tellen erachter kunt komen hoeveel kinderen er op school zitten.

Instructie

Je legt uit dat een tienvoud een groepje van 10 is en een honderdvoud een groepje van 100. Een tienvoud eindigt altijd op een 0 en een honderdvoud eindigt altijd op 2 nullen.

Zet de tienvouden en honderdvouden in volgorde van klein naar groot.
Wat is het zevende tienvoud en honderdvoud?

Groep 5, Blok 9, Week 1, Les 1
Je legt uit dat je soms meerdere getallen bij elkaar op moet tellen. Wanneer je 3 getallen handig wilt optellen, tel je eerst 2 getallen bij elkaar op die samen een rond getal vormen. Een rond getal is een tienvoud of een honderdvoud. Kijk bij de getallen naar de eenheden om te bepalen of het samen een tienvoud of honderdvoud is. Daarna tel je het derde getal erbij op.
screenshots
Leg uit dat je ook 4 getallen bij elkaar op kunt tellen. Wanneer je 4 getallen handig wilt optellen, zoek je eerst 2 groepjes met 2 getallen die samen een rond getal vormen. Kijk bij de getallen naar de eenheden om te bepalen of het samen een tienvoud of honderdvoud is. Je telt de getallen in de groepjes bij elkaar op. Tel als laatste de uitkomsten van de groepjes bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen van meerdere getallen.

Welke getallen kun je handig bij elkaar optellen bij de som 76 + 35 + 24?
Hoe reken je de som handig uit als 24 verandert in 25 bij de som 76 + 35 + 24?

Je legt uit hoe je de getallen in de tabel bij elkaar optelt. Op de plek van het vraagteken komt het totale aantal te staan, dus alle getallen uit de tabel bij elkaar opgeteld. Je telt de getallen in de tabel handig op, door te kijken welke getallen samen een rond getal vormen.
Oefen daarna met het optellen van meerdere getallen in een tabel.

Welke getallen uit de tweede tabel tel je handig bij elkaar op?
Verander 2 getallen in de tweede tabel waardoor de uitkomst 1000 wordt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je 3 of meer getallen handig kunt optellen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 50 + 110 + 350 + 190 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je meerdere getallen handig kunt optellen. Kijk bij de getallen naar de eenheden om te bepalen of het samen een tienvoud of honderdvoud is. Laat met behulp van MAB-materiaal zien hoe je de som uitrekent. Leg het aantal blokjes per getal neer en laat zien dat de blokjes veranderen in staven of een honderdblok als je ze bij elkaar optelt. Laat de leerlingen daarna oefenen met het optellen van meerdere getallen.
Je herhaalt dat je ook meerdere getallen in een tabel handig bij elkaar op kunt tellen. Op de plek van het vraagteken komt het totale aantal te staan, dus alle getallen uit de tabel bij elkaar opgeteld. Je telt de getallen in de tabel handig op, door te kijken welke getallen samen een rond getal vormen. Oefen vervolgens het optellen van meerdere getallen in een tabel.

Leg uit welke getallen je uit de tweede tabel eerst bij elkaar optelt. Waarom deze getallen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke getallen ze handig bij elkaar kunnen optellen. Sleep de cirkels naar de getallen. Daarna rekenen de leerlingen uit wat voor sprongen de kikkers hebben gemaakt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!