Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9
Je activeert de voorkennis door te oefenen met het delen van een honderd- of honderdtienvoud. Laat de leerlingen de deelsommen uitrekenen en de puzzelstukken op de juiste plaats slepen.

Wat hebben deze sommen met elkaar gemeen? (De sommen beginnen met een honderd- of honderdtienvoud.)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel zakken drop elke werknemer maakt.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9
Je herhaalt dat je bij delen tot en met 1000 eerst kijkt in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. Voor de eerste splitsing bepaal je welk getal binnen de tafel de grootste waarde heeft die in het getal past. Je denkt bij het deeltal even een 0 weg. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van het deeltal, het delen via splitsen tot en met 1000 en de verhaalsommen.

Welke stap zet je als eerst bij de deelsom 276 plus: Bedenk zelf een verhaalsom die je kunt uitrekenen via splitsen.

Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via splitsen door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je het deeltal splits in 2 getallen. Voor de eerste splitsing bepaal je welk getal binnen de tafel de grootste waarde heeft die in het getal past. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen van het deeltal en het delen via splitsen.

Waarin splits je het deeltal van de som 675 : 9?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waaraan ze denken bij het uit rekenen van de eerst splitsing.
Groep 5, Blok 8, Week 2, Les 9
Daarna bedenken de leerlingen een verhaal bij de som 688 : 8. Laat een paar leerlingen het verhaal voorlezen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!