Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 4

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 100 via compenseren. Laat de leerlingen de sommen uitrekenen en de tulpen weer heel maken door ze naar de juiste steel te slepen.

Welke stappen zet je om deze sommen uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel woningen er nog gebouwd moeten worden.

Instructie

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 4
Leg uit dat je kunt aftrekken via de strategie compenseren. Bij compenseren wordt er gerekend met een rond getal. Je maakt van 1 van de getallen een tienvoud of honderdvoud. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je haalt eerst een hoeveelheid er vanaf en later tel je deze hoeveelheid er weer bij op. Er wordt dus met een te veel gerekend.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aftrekken via compenseren en de verhaalsommen.

Laat zien dat je bij de som 328 - 194 kunt rijgen, splitsen en compenseren.
Bedenk een verhaal bij de som 572 - 89. Met welke strategie reken je deze som uit?

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 4
Je legt uit dat er bij vlekkensommen altijd een stukje van de som mist. Wat er in de som mist is het eerste getal, het tweede getal of de + en -. Wanneer er een getal mist bij een optelsom, dan kun je door de getallen te wisselen een aftreksom maken. Je krijgt dan de uitkomst - het bekende getal. Wanneer een getal mist bij een aftreksom zijn er 2 manieren, afhankelijk van de plek waar het getal mist, om te berekenen wat er onder de vlek staat. Als het eerste getal mist, dan tel je de andere 2 getallen bij elkaar op. Als het tweede getal mist, dan trek je van het eerste getal de uitkomst af.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen en aftrekken met vlekkensommen.

Hoe reken je de sommen 362 + ... = 641 en 472 - ... = 231 uit als de vlek niet op de tweede plek staat, maar op de eerste plek?
Wanneer het getal 472 verandert in 482 verandert dan het getal onder de vlek? (ja, 472 - 231 = 251 in plaats van 241.)

Groep 5, Blok 8, Week 1, Les 4
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen en aftrekken bij vlekkensommen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij compenseren een getal rondmaakt. Kies het getal uit dat het dichtste bij een tienvoud of honderdvoud ligt. Je haalt eerst een hoeveelheid er vanaf en later tel je deze hoeveelheid er weer bij op. Laat de leerlingen daarna oefenen met de getallen rondmaken en het optellen via compenseren.

Waarom verander je 92 in 100 en niet in 90?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de uitspraak controleren. Daarna rekenen de leerlingen de aftreksommen uit en zoeken ze de uitkomsten. Vervolgens verbinden ze de punten met elkaar. Wanneer de punten zijn verbonden krijgen de leerlingen een hart te zien.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!