Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 8

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de deeltafels van 1 tot en met 10. Laat de leerlingen de deelsommen uitrekenen. De leerlingen gaan staan als ze denken dat de uitkomst goed is en bukken als ze denken dat de uitkomst fout is.

Bedenk 2 deelsommen met het deeltal 24.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel eieren er in elke eierdoos gaan.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 8
Je legt uit dat je bij delen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij delen splits je het deeltal. Je kijkt in de bijbehorende tafel om te zien waarin je het deeltal handig kunt splitsen. Je gebruikt deze strategie als de uitkomst hoger is dan 10.

Waarom kijk je in de bijbehorende tafel om erachter te komen waarin je het deeltal kunt splitsen en niet naar de tientallen en eenheden? (Wanneer je 48 verandert in 52, dan kun je 52 niet splitsen in 50 en 2, omdat deze getallen niet deelbaar zijn door 4.)
Bedenk een som waarbij je het deeltal splitst in 2 tientallen. (Bijvoorbeeld 7, je splitst het in 70 en 21.)

Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 8
Leg uit dat je eerst in de tafel kijkt om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. Je splitst het deeltal in 2 getallen die je via de tafel handig kunt uitrekenen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen van het deeltal en het delen via splitsen.

Wat is de eerste splitsing bij de som 64 plus 4 via splitsen uit te rekenen?

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen via splitsen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij delen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Eerst kijk je in de tafel om te zien in welke getallen je het deeltal kunt splitsen. De eerste splitsing is het getal met de grootste waarde uit de bijbehorende tafel, dus 10 × de tafel. De tweede splitsing is het getal dat overblijft van het deeltal. Daarna maak je met de 2 getallen 2 nieuwe deelsommen en reken je deze uit. Tel als laatste de uitkomsten van de 2 deelsommen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen van het deeltal en het delen via splitsen.

In welke getallen splits je 36 in de som 36 : 3?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen in welke getallen ze het deeltal 72 splitsen. Vraag ook waarom ze het deeltal in die getallen splitsen.
Groep 5, Blok 7, Week 2, Les 8
Daarna beantwoorden de leerlingen de vragen over delen via splitsen. Bij elk antwoord staat een letter, met die letters maken ze een woord. Het woord is ‘delen’.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!