Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3
Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 tot een honderdvoud. Laat de leerlingen de puzzels oplossen. De linkerkolom en de bovenste rij vormen samen de optelsom.

Wat hebben de uitkomsten bij de vraagtekens met elkaar gemeen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel raamkozijnen de schilder nog moet verven.

Instructie

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3
Je legt uit dat je bij de strategie aanvullen iets erbij doet. Je rekent van het laagste getal naar het hoogste getal toe. Zo bepaal je het verschil tussen de getallen. Deze strategie gebruik je bij aftreksommen waarbij de 2 getallen dicht bij elkaar liggen.

Waarom tel je bij het aanvullen op in plaats van af te trekken?
Bedenk een som waarbij je kunt aanvullen.

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3
Je legt uit dat je kunt aftrekken door aan te vullen. Je gaat dan optellen in plaats van aftrekken. Door gebruik te maken van de getallenlijn reken je uit hoeveel je erbij moet doen. De getallen staan bij het optellen in een andere volgorde. Het tweede getal zet je vooraan op de getallenlijn. Je rekent daarna in sprongen naar het eerste getal toe. Het is handig om eerst naar een honderdvoud te springen. Als laatste tel je hoeveel je erbij hebt gedaan.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de optelsom bij de aftreksom vinden en het aanvullen op de getallenlijn.

Wanneer kun je wel aanvullen en wanneer niet?
Leg aan een leerling uit groep 6 uit hoe je de som 704 - 698 moet uitrekenen.

Groep 5, Blok 7, Week 1, Les 3
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via aanvullen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek stap voor stap hoe je aftrekt via aanvullen. Benoem bij het aanvullen dat je gaat optellen in plaats van aftrekken. Laat de leerlingen daarna oefenen met de optelsom bij de aftreksom vinden en het aanvullen op de getallenlijn.

Waarom zet je het tweede getal van de aftreksom ook niet op de tweede plek van de optelsom? (Je begint bij het optellen met dat getal, want je telt van het laagste getal naar het hoogste getal.)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke getallen ontbreken op de getallenlijn. Daarna kraken de leerlingen de code door de aftreksommen uit te rekenen en de juiste kleur aan de uitkomsten te koppelen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!