Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 7

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Flits de tafels. Laat de leerlingen de 10 tafelsommen uitrekenen en hardop de uitkomst geven.

Welke tafel vind je het moeilijkst? Waarom deze tafel?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen erachter kunt komen hoeveel tabletten de vissen krijgen en hoeveel tabletten er dan overblijven.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 7
Herhaal dat je bij een deelsom een totaal hebt dat je eerlijk moet verdelen over een hoeveelheid. Een deelsom bestaat uit 3 delen:
- Het deeltal: het totaal dat je gaat verdelen.
- Een deler: de hoeveelheid waar je het over gaat verdelen.
- Een uitkomst: de hoeveelheid die elke deler krijgt.
Wanneer je eerlijk verdeelt, krijgt iedereen evenveel.
Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 7
Je legt uit dat rest de hoeveelheid is die je overhoudt als je niet alles eerlijk kunt verdelen. Wanneer je eerlijk deelt, krijgt iedereen evenveel. Sleep de knikkers naar de kinderen.

Bedenk een voorbeeld waarbij je iets eerlijk verdeelt en dan een hoeveelheid overhoudt.
Wanneer kun je de knikkers wel eerlijk verdelen?

Leg uit dat het tweede getal, het aantal groepjes, aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Wanneer je rekent met rest zoek je de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt.
Groep 5, Blok 6, Week 2, Les 7
Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna trek je de uitkomst van deze tafelsom af van het deeltal. Wat je overhoudt, is de rest.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het delen met rest.

Waarom kun je bij de som 71 plus 8, wat zou dat betekenen voor de rest?

Oefen daarna met het delen in een tabel. In de linkerkolom staan de deeltallen en in de bovenste rij de deler.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt delen met rest door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat rest de hoeveelheid is die je overhoudt als je niet alles eerlijk kunt verdelen. Wanneer je eerlijk deelt, krijgt iedereen evenveel. Sleep de appels naar de kinderen.
Herhaal ook dat het tweede getal aangeeft in welke tafel je gaat zoeken. Je zoekt de 2 tafelsommen waar het deeltal tussen valt. Kies de tafelsom waarbij de uitkomst het dichtst onder het deeltal ligt. Daarna trek je de uitkomst van deze tafelsom af van het deeltal. Wat je overhoudt, is de rest. Laat de leerlingen daarna oefenen met het delen met rest. Schrijf de tafel op in de linkerkolom.

Bedenk een deelsom waarbij je een hoeveelheid overhoudt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 22 : 4 uit te rekenen. Daarna spelen de leerlingen het spel sommenwedstrijd. Verdeel de leerlingen in 2 teams. Laat ze in 2 rijen achter elkaar staan. Zeg een deelsom. De leerling die het snelst goed antwoord geeft, gaat achterin de rij staan en de andere leerling gaat op zijn plek zitten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!