Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 3

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen tot en met 1000 met een tienvoud. Noem een optelsom op en gooi de bal naar een leerling. Laat de leerling hardop de uitkomst geven en de bal teruggooien. Sommen memoblaadje: 30 + 60, 20 + 14, 12 + 50, 70 + 20, 43 + 40, 50 + 26.

Welke strategie gebruik je om deze sommen uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel beeldschermen de elektronica-winkel bij elkaar heeft.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 3
Je leg uit dat getallen gesplitst kunnen worden in honderdtallen, tientallen en eenheden. Een honderdvoud is een groepje van 100, een tienvoud een groepje van 10 en de eenheden de getallen van 1 tot en met 9. De strategie splitsen wordt gebruikt wanneer de getallen niet het tiental en het honderdtal overschrijden.

Leg uit waarin je de getallen splitst. (Honderdtallen, tientallen en eenheden.)
Licht toe waarom de som 365 + 322 niet door het tiental en honderdtal gaat.

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 3
Leg daarna uit hoe je optelt via splitsen. Eerst splits je beide getallen in honderdtallen, tientallen en eenheden. Als de getallen zijn gesplitst tel je eerst de honderdtallen bij elkaar op, daarna de tientallen en vervolgens de eenheden. Als laatste tel je de uitkomst van de honderdtallen, tientallen en eenheden bij elkaar op.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen.

Licht toe waarom je bij de laatste stap alle uitkomsten bij elkaar optelt.
Stel dat de som wordt aangepast van 185 + 314 naar 185 + 334, wat zou dat betekenen voor het uitrekenen van deze som?

Oefen daarna met de verhaalsommen. Laat de leerlingen bij de laatste verhaalsom een andere vraag bij het verhaal bedenken. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel speelgoed heeft de fabriek gemaakt in februari?’
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen via splitsen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 641 + 157 = 798 uit te rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 3
Herhaal dat getallen gesplitst kunnen worden in honderdtallen, tientallen en eenheden. Een honderdvoud is een groepje van 100, een tienvoud een groepje van 10 en de eenheden de getallen van 1 tot en met 9. Laat dit zien met behulp van MAB-materiaal. Geef de leerlingen MAB-materiaal en splits meerdere getallen, bijvoorbeeld 128, 347 of 333. Laat de leerlingen daarna oefenen met het optellen via splitsen met en zonder MAB-materiaal.

Leg uit hoe je de som 451 + 443 uitrekent?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 325 + 272 uit te rekenen. Daarna bedenken de leerlingen een verhaal bij de som 231 + 465. Laat een paar leerlingen het verhaal voorlezen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!