Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het tellen met sprongen van 10 en 100 tot en met 1000. Laat de leerlingen hardop verder tellen en sleep daarna de getallen naar de getallenlijn.

Hoeveel sprongen van -100 maak je vanaf 800 om op 0 uit te komen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel geld je overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2
Herhaal dat je het honderdtal overschrijdt wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je komt langs een honderdvoud. Herhaal ook hoe je aftrekt via de strategie rijgen. Zet het eerste getal uit de som achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. De tientallen die door het honderdtal gaan, kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen en de verhaalsommen.

Welke stap zet je als je tot het honderdtal hebt gerekend?
Stel dat er bij de som niet 372 mensen zijn verhuisd, maar 352 wat betekent dat voor het uitrekenen van deze som?

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2
Je herhaalt dat een honderdvoud een groepje van 100 is, een tienvoud een groepje van 10 en de eenheden de getallen van 1 tot en met 9. Herhaal stap voor stap hoe je aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen.

Licht toe of je altijd 4 sprongen nodig hebt om deze sommen uit te rekenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 853 - 373 uit te rekenen.
Groep 5, Blok 6, Week 1, Les 2
Daarna draaien de leerlingen aan de draaischijven en rekenen ze de aftreksommen uit.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!