Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 11

Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van de analoge klok met hele uren, halve uren en kwartieren. Speel het spel memory. De leerlingen moeten de geschreven tijd bij de juiste analoge klok vinden.

Hoe kom je erachter welke analoge klok bij de geschreven tijd hoort?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de analoge klok af te lezen erachter kunt komen hoe laat het is.

Instructie

Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 11
Bespreek dat je de hele uren, de halve uren en de kwartieren kunt aflezen op analoge klokken.
- Bij de hele uren wijst de grote wijzer naar de 12. De kleine wijzer wijst naar het getal van het hele uur.
- Bij de halve uren wijst de grote wijzer naar de 6. De kleine wijzer wijst tussen 2 getallen in.
- Bij de kwartieren wijst de grote wijzer naar de 9 of de 3. Bij kwart voor wijst de grote wijzer naar de 9. De kleine wijzer staat bijna op het getal van het hele uur. Bij kwart over wijst de grote wijzer naar de 3. De kleine wijzer wijst dan net over het getal van het hele uur.

Kun je op een analoge klok zien of het ochtend of avond is?
Als het op elke klok 15 minuten later is. Hoe laat is het dan op de klokken?

Groep 5, Blok 5, Week 3, Les 11
Je legt uit dat je ook 10 en 5 minuten kunt aflezen op de analoge klok. Je kunt 5 en 10 minuten voor en over het hele uur hebben of 5 en 10 minuten voor en over het halve uur.
- Bij 5 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 11 en bij 5 minuten over het hele uur naar de 1. Bij 5 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 5 en bij 5 minuten over het halve uur naar de 7.
- Bij 10 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 10 en bij 10 minuten over het hele uur wijst de grote wijzer naar de 2. Bij 10 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 4 en bij 10 minuten over het halve uur naar de 8.
- Bij 5 en 10 minuten over het hele uur wijst de kleine wijzer over het getal van het hele uur. Bij de 5 en 10 minuten voor het hele uur, voor half en over half gaat de kleine wijzer naar het getal van het hele uur toe.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het koppelen van de geschreven tijd aan de analoge klok en het opvolgorde zetten van de analoge klokken.

Hoe bepaal je of de klok waarop het 10 over 10 is, vroeger of later is dan de andere klokken?
Tussen welke klokken plaats je een klok waarop het 10 over half 10 is?

Oefen daarna met de klok op de juiste tijd zetten en het schatten van de tijdsduur.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de analoge klok met 5 minuten kunt zetten door te vragen waar de wijzers van de klok staan als het 5 over 6 is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat de grote wijzer bij 10 minuten voor het hele uur wijst naar de 10 en bij 10 minuten over het hele uur naar de 2. Bij 10 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 4 en bij 10 minuten over het halve uur naar de 8. Bij 5 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 11 en bij 5 minuten over het hele uur naar de 1. Bij 5 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 5 en bij 5 minuten over het halve uur naar de 7. Laat de leerlingen daarna oefenen met het koppelen van de geschreven tijd aan de analoge klok en de klok op de juiste tijd zetten.

Wat is later: tien over half 5 of tien over 5?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om erachter te komen of de analoge klok op de juiste tijd staat. Daarna lossen de leerlingen de puzzel op door de juiste geschreven tijd te koppelen aan de analoge klok. Sleep de puzzelstukken naar de juiste plaats.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!