Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen en aftrekken tot en met 1000 zonder overschrijding. Laat de leerlingen de sommen ontcijferen en daarna uitrekenen.

Overschrijden deze sommen wel of niet het tiental of honderdtal? Hoe weet je dat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel fruit je overhoudt.

Instructie

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 2
Herhaal hoe je getallen optelt en aftrekt via de strategie rijgen op de getallenlijn. Bij optellen zet je het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel daarna deze in sprongen bij het eerste getal op. De eenheden kunnen nog een keer gesplitst worden, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud. Bij het aftrekken zet je het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek daarna deze in sprongen van het eerste getal af. De eenheden kunnen nog een keer gesplitst worden.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen en aftrekken via rijgen met de getallenlijn.

Welke som, 522 + 209 of 478 - 296, gaat door het tiental en welk door het honderdtal?
Bereken de sommen zonder getallenlijn. Welke stappen zet je dan?

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 2
Je herhaalt dat je ook rijgend kunt optellen en aftrekken zonder getallenlijn. Bij het optellen splits je het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel vervolgens de honderdtallen bij het eerste getal op. Tel daarna de tientallen en als laatste de eenheden bij de uitkomst op. De eenheden die het tiental overschrijden kunnen nog een keer worden gesplitst. Bij het aftrekken splits je het tweede getal ook in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek vervolgens de honderdtallen van het eerste getal af. Trek daarna de tientallen en als laatste de eenheden van de uitkomst af. De eenheden die het tiental overschrijden kunnen nog een keer worden gesplitst.
Oefen daarna met het optellen en aftrekken via rijgen zonder getallenlijn en de verhaalsommen.

Heb je de som 167 - 81 uitgerekend met of zonder getallenlijn? Waarom op deze manier?
Welke andere strategie kun je gebruiken om de som 167 - 81 uit te rekenen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal stap voor stap hoe je optelt en aftrekt via rijgen zonder de getallenlijn. Splits de eenheden nog een keer, zodat je eerst rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen zonder de getallenlijn.

Welke stappen zet je om de som 461 + 365 via rijgen uit te rekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke tussenstappen ontbreken bij de som 368 + 237 = 605. Daarna spelen de leerlingen een bordspel. Verdeel de klas in 4 teams. Om de beurt werpen ze de dobbelsteen en zetten ze het aantal stappen met hun pion. Vervolgens rekenen ze de som uit waarop ze zijn gekomen. Welk team het eerst bij het einde is heeft gewonnen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!