Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het optellen en aftrekken tot en met 100 met tientaloverschrijding. Laat de leerlingen de optelsommen en aftreksommen uitrekenen en de ijsjes weer heel maken.

Welke strategie heb je gebruikt bij het uitrekenen van de sommen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen erachter kunt komen hoeveel zonnebrillen je bij elkaar hebt.

Instructie

Leg uit dat je het tiental overschrijdt wanneer je een sprong van het ene tiental naar het andere tiental maakt. Je komt langs een tienvoud. Je overschrijdt het honderdtal wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je komt langs een honderdvoud.

Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen tiental- en honderdtaloverschrijding?
Bedenk een som waarbij het tiental en het honderdtal wordt overschreden.

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 1
Je legt uit hoe je getallen optelt en aftrekt via de strategie rijgen op de getallenlijn. Bij optellen zet je het eerste getal vooraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel daarna deze in sprongen bij het eerste getal op. De eenheden kunnen eventueel nog een keer gesplitst worden, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud. Bij het aftrekken zet je het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek daarna deze in sprongen van het eerste getal af. De eenheden kunnen eventueel nog een keer gesplitst worden.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het optellen en aftrekken via rijgen met de getallenlijn.

Wordt bij de sommen, 458 + 29 en 458 - 29, het tiental of het honderdtal overschreden?
Waar moet 29 in veranderd worden om ook het honderdtal te overschrijden?

Groep 5, Blok 5, Week 1, Les 1
Leg uit dat je ook rijgend kunt optellen en aftrekken zonder getallenlijn. Bij het optellen splits je het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Tel vervolgens de honderdtallen bij het eerste getal op. Tel daarna de tientallen en als laatste de eenheden bij de uitkomst op. De eenheden die het tiental overschrijden kunnen nog een keer worden gesplitst. Bij het aftrekken splits je het tweede getal ook in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek vervolgens de honderdtallen van het eerste getal af. Trek daarna de tientallen en als laatste de eenheden van de uitkomst af. De eenheden die het tiental overschrijden kunnen nog een keer worden gesplitst.
Oefen daarna met het optellen en aftrekken via rijgen zonder de getallenlijn.

Leg uit waarom je bij de som 463 - 317 de eenheden nog een keer kunt splitsen.
Is het nodig om eerst naar het tienvoud te rekenen en daarna erdoorheen? (Nee, je kunt de eenheden er ook in 1 keer afhalen.)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt optellen op de getallenlijn via rijgen door te vragen wat er op de vraagtekens komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal stap voor stap hoe je optelt en aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Splits de eenheden nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het tienvoud en daarna verder door het tienvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het optellen en aftrekken via rijgen met de getallenlijn.

In welke getallen splits je het getal 147 in de som 726 + 147?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 376 + 216 uit te rekenen. Daarna maken de leerlingen de rekenslang af door de sommen uit te rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!