Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 1

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Speel het spel bingo. Laat de leerlingen 9 vakjes maken en 9 tafelsommen opschrijven. Wanneer de uitkomst van een tafelsom wordt gedraaid, kruisen ze die som door.

Bedenk 2 tafelsommen die beide de uitkomst 24 hebben.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel centimeter de planken in totaal zijn.

Instructie

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 1
Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de strategie splitsen kunt gebruiken. Splitsen betekent dat je een getal verdeelt. Bij splitsen wordt het getal met tientallen en eenheden gesplitst. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10.

Wanneer is het handig om een getal te splitsen? (Wanneer het getal groter is dan 10 en wanneer het getal uit tientallen en eenheden bestaat.)
Hoe zou je de som 6 × 148 splitsen?

Groep 5, Blok 4, Week 1, Les 1
Je legt uit dat je bij splitsen het grootste getal splitst in tientallen en eenheden. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede vermenigvuldiging met de eenheden. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op.
Groep 5 WIG screenshots definitief blok 4
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het splitsen.

Welke stap zet je als eerst wanneer je de keersom 6 × 39 wilt uitrekenen?
Leg aan een leerling uit groep 4 uit hoe je de som 6 × 39 moet uitrekenen.

Oefen daarna met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen via splitsen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat splitsen betekent dat je een getal verdeelt. De strategie splitsen wordt gebruikt bij het vermenigvuldigen wanneer een van de twee getallen groter is dan 10. Bij splitsen wordt het getal met de tientallen en eenheden gesplitst. Daarna maak je 2 nieuwe vermenigvuldigingen: de eerste vermenigvuldiging met de tientallen en de tweede met de eenheden. Laat dit zien met behulp van MAB-materiaal. Tel als laatste de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op. Laat de leerlingen daarna oefenen met het splitsen met en zonder MAB-materiaal.

Laat zien hoe je 3 × 34 splitst met behulp van MAB-materiaal.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de som 8 × 57 te splitsen. Daarna rekenen de leerlingen de vermenigvuldigingen uit en kleuren ze de vakjes in. Bij elke uitkomst hoort een bepaalde kleur. Wanneer alle vakjes zijn ingekleurd, krijgen de leerlingen een vlinder te zien. Het antwoord staat onderaan de pagina.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!