Groep 5, Blok 3, Week 3, Les 11

Groep 5, Blok 3, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aflezen van de hele en halve uren op de analoge klok. Flits de hele en halve uren. Laat de leerlingen op de eigen plek joggen en hardop zeggen hoe laat het is.

Waar staat de grote wijzer bij de hele uren, de halve uren en de kwartieren?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door de analoge klok af te lezen erachter kunt komen of je op tijd bent bij de dokter.

Instructie

Groep 5, Blok 3, Week 3, Les 11
Bespreek dat je de hele uren, de halve uren en de kwartieren kunt aflezen op analoge klokken.
- Bij de hele uren wijst de grote wijzer naar de 12. De kleine wijzer wijst naar het getal van het hele uur.
- Bij de halve uren wijst de grote wijzer naar de 6. De kleine wijzer wijst tussen twee getallen in.
- Bij de kwartieren wijst de grote wijzer naar de 9 of de 3. Bij kwart voor wijst de grote wijzer naar de 9. De kleine wijzer staat bijna op het getal van het hele uur. Bij kwart over wijst de grote wijzer naar de 3. De kleine wijzer wijst net over het getal van het hele uur.

In welke richting draaien de wijzers?
Wat gebeurt er met de wijzers als het een uur later is?

Groep 5, Blok 3, Week 3, Les 11
Je legt uit dat je ook 10 en 5 minuten kunt aflezen op de analoge klok. Je kunt 5 en 10 minuten voor en over het hele uur hebben of 5 en 10 minuten voor en over het halve uur.
- Bij 5 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 11 en bij 5 minuten over het hele uur naar de 1. Bij 5 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 5 en bij 5 minuten over het halve uur naar de 7.
- Bij 10 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 10 en bij 10 minuten over het hele uur naar de 2. Bij 10 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 4 en bij 10 minuten over het halve uur naar de 8.
Leg ook uit dat de leerlingen goed naar de kleine wijzer moeten kijken. Bij 5 en 10 minuten over het hele uur wijst de kleine wijzer over het getal van het hele uur. Bij de 5 en 10 minuten voor het hele uur, voor half en over half gaat de kleine wijzer naar het getal van het hele uur toe.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aangeven hoe laat het is, welke klok de juiste tijd weergeeft en de klok op de juiste tijd zetten.

Waar wijst de kleine wijzer naar bij 5 voor 6?
Wat is het verschil tussen de wijzers bij 5 voor 6 en 5 over 6?

Oefen daarna met het schatten van tijdsduur. Je leg uit dat je ongeveer weet hoe lang iets duurt als je de tijdsduur schat.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de analoge klok met 10 minuten kunt aflezen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Je herhaalt dat de grote wijzer bij 10 minuten voor het hele uur wijst naar de 10 en bij 10 minuten over het hele uur naar de 2. Bij 10 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 4 en bij 10 minuten over het halve uur naar de 8. Bij 5 minuten voor het hele uur wijst de grote wijzer naar de 11 en bij 5 minuten over het hele uur naar de 1. Bij 5 minuten voor het halve uur wijst de grote wijzer naar de 5 en bij 5 minuten over het halve uur naar de 7. Laat de leerlingen daarna oefenen met het opvolgorde zetten van de klokken van vroeg naar laat en het koppelen van de geschreven tijden aan de analoge klok.

Waaraan zie je op de analoge klok of het 10 voor half is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waar de grote wijzer van de klok staat bij 5 voor half 6. Sleep de wijzer naar de klok. Daarna controleren de leerlingen de uitspraken over de tijdsduur. Klik op de uitspraken om te zien of ze waar of niet waar zijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!