Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het aftrekken tot en met 1000 vanaf een honderdvoud. Speel het spel leven memory. Laat 2 leerlingen naar de gang gaan. De overige leerlingen vormen nu tweetallen. Ze bedenken een aftreksom die begint met een honderdvoud. De ene leerling is de som en de andere leerling de uitkomst. Haal de 2 leerlingen terug van de gang en laat ze raden welke leerlingen bij elkaar horen.

Met welke strategie reken je aftreksommmen met een honderdvoud handig uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken erachter kunt komen hoeveel broden de bakker overhoudt wanneer er een aantal broden zijn verkocht.

Instructie

Leg uit dat je het honderdtal overschrijdt wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je gaat een honderdvoud voorbij. De getallenlijn aan de linkerkant blijft bij hetzelfde honderdtal en de getallenlijn aan de rechterkant gaat door het honderdtal.

Welk honderdtal is overschreden?
Wat is het maximale dat je van 207 af kunt halen om niet het honderdtal te overschrijden?

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 3
Je legt uit hoe je getallen aftrekt via rijgen op de getallenlijn. Zet het eerste getal achteraan op de getallenlijn. Je splitst het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek deze daarna in sprongen van het eerste getal af. De tientallen die door het honderdtal gaan kunnen nog een keer worden gesplitst, zodat je eerst rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Waar splits je het tiental 90 in, als 381 uit de som 381 - 98 verandert in 361?
Moet je de tientallen altijd nog een keer splitsen? Wanneer wel en wanneer niet?

Groep 5, Blok 3, Week 1, Les 3
Leg uit dat je ook rijgend kunt aftrekken zonder getallenlijn. Splits het tweede getal in honderdtallen, tientallen en eenheden. Trek vervolgens de honderdtallen van het eerste getal af. Trek daarna de tientallen en als laatste de eenheden van de uitkomst af.
Oefen daarna met het rijgen zonder getallenlijn.

Waaraan kun je zien dat je het tiental van 291 nog een keer kunt splitsen in 80 en 10?
Wat gebeurt er bij het rijgen als er een 0 in 1 van de getallen staat, zoals bij de som 335 + 103?

Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt aftrekken via rijgen door te vragen welke stappen ze zetten om de uitkomst te controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je het honderdtal overschrijdt wanneer je een sprong van het ene honderdtal naar het andere honderdtal maakt. Je gaat een honderdvoud voorbij. Je bespreekt stap voor stap hoe je rijgt op de getallenlijn. Splits de tientallen nog een keer, zodat je eerst op de getallenlijn rijgt tot het honderdvoud en daarna verder door het honderdvoud. Laat de leerlingen daarna oefenen met het rijgen op de getallenlijn.

Welke stappen zet je bij het aftrekken via rijgen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarin ze het tiental 70 splitsten bij de som 458 - 172. Daarna lossen de leerlingen de puzzel op door de aftreksommen uit te rekenen. Het cijfer in het gekleurde vak is gekoppeld aan een letter. Schrijf de letters in de vakken van de oplossing.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!