Groep 5, Blok 2, Week 3, Les 11

Groep 5, Blok 2, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het herkennen van eenvoudige aanzichten met een kaart. Laat de leerlingen de foto's slepen naar de juiste plek op de kaart.

Van welke plek is er nog geen foto gemaakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door aanzichten te herkennen erachter kunt komen vanaf welke kant je een voorwerp bekijkt.

Instructie

Groep 5, Blok 2, Week 3, Les 11
Je legt uit dat je voorwerpen van verschillende kanten en posities kunt bekijken. Dit noem je het aanzicht. Door voorwerpen van verschillende kanten te bekijken weet je hoe een voorwerp eruitziet. Je kunt voorwerpen bekijken vanuit een vooraanzicht, zijaanzicht, achteraanzicht of bovenaanzicht. Het aanzicht is afhankelijk van waar je staat. Het is de kant waar je vanuit kijkt. De aanzichten kun je onthouden door een ezelsbruggetje: voorkant/vooraanzicht, zijkant/zijaanzicht, achterkant/achteraanzicht, bovenkant/bovenaanzicht.

Op welke plek sta je als je geen schoorsteen ziet? Hoe heet dit aanzicht?
Bedenk een voorwerp dat van alle kanten hetzelfde aanzicht heeft. (Bijvoorbeeld: bal.)

Groep 5, Blok 2, Week 3, Les 11
Leg uit dat je soms niet echt voor een voorwerp staat dan moet je het aanzicht bepalen door je in te beelden alsof je op die plek staat. Als je je kunt inbeelden waar een foto is gemaakt dan kun je de plek op de kaart vinden. Om te kunnen bepalen waar de foto op de kaart is gemaakt, moet je letten op de kenmerken die je op de foto ziet. Bekijk welke voorwerpen vooraan en achteraan staan. Daarna kijk je op de kaart waar je kenmerken van de foto ziet. De pijl bij de camera’s geven aan welke kant je opkijkt.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het herkennen van aanzichten.

Hoe kom je er achter welk zijaanzicht je van de bank ziet?
Wat is het verschil tussen de 2 zijaanzichten van de bank? (Het is in spiegelbeeld.)

Oefen daarna met het bepalen waar de foto is gemaakt, op welke plek de wegwijzers horen te staan en het tekenen van verschillende aanzichten.

Wijzen de borden meteen de juiste kant op? Zo niet, welke borden staan niet goed?
Hoe moet je de borden draaien zodat de bezoekers ze goed kunnen lezen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je een aanzicht met een kaart kunt herkennen door te vragen welke stappen ze zetten om de foto te koppelen aan het aanzicht.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je voorwerpen van verschillende kanten en posities kunt bekijken. Door voorwerpen van verschillende kanten te bekijken weet je hoe een voorwerp eruitziet. Het aanzicht is afhankelijk van waar je staat. Het is de kant waar je vanuit kijkt. De aanzichten kun je onthouden door een ezelsbruggetje: voorkant/vooraanzicht, zijkant/zijaanzicht, achterkant/achteraanzicht, bovenkant/bovenaanzicht. Laat de leerlingen daarna oefenen met het herkennen van aanzichten en waar de foto’s zijn gemaakt.

Waar let je op bij het bepalen waarvandaan de foto is gemaakt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat het verschil is tussen de 2 zijaanzichten van de stoel. Daarna herkennen de leerlingen het vooraanzicht, zijaanzicht en achteraanzicht bij verschillende voorwerpen in de klas. Noem een voorwerp en een aanzicht. Laat de leerlingen benoemen wat ze zien bij dat aanzicht.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!