Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 6

Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het rekenen met de tafels van 1 tot en met 10. Noem een tafelsom op en gooi de bal naar een leerling. Laat de leerling hardop de uitkomst geven en de bal teruggooien. Sommen memoblaadje: 8 × 5, 6 × 10, 2 × 7, 3 × 5, 9 × 5, 6 × 2, 8 × 2, 1 × 10, 10 × 9, 7 × 5.

Bedenk een makkelijke en een moeilijke tafelsom. Wat maakt een som moeilijk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen erachter kunt komen hoeveel kopjes je in totaal moet afwassen.

Instructie

Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 6
Leg uit dat tafelsommen uit 3 delen bestaan: het aantal groepjes of rijen, het aantal per groep of rij en het totaal. Bij vermenigvuldigen reken je uit hoeveel je in totaal hebt als je een aantal keer een hoeveelheid hebt. Het aantal groepjes keer het aantal per groep noteer je met het ×-teken.

Welke som krijg je als er nog een groepje of rij bij komt?
Geef een voorbeeld hoe de som 8 × 9 eruit kan zien.

Groep 5, Blok 2, Week 2, Les 6
Er zijn verschillende strategieën om tafelsommen uit te rekenen:
- Herhaald optellen: Je telt dezelfde hoeveelheid een aantal keren bij elkaar op. Er komt dus steeds dezelfde hoeveelheid bij.
- Wisseleigenschap: Als je de getallen van de tafelsom omkeert, blijft de uitkomst hetzelfde.
- 1 meer of minder: Als je een som weet, dan kun je 1 keer het aantal van de tafel erbij optellen of ervan aftrekken.
- Dubbelen en halveren: Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep verdubbelt, verdubbelt ook de uitkomst. De uitkomst komt er nog een keer bij en wordt dus verdubbeld. Je krijgt altijd 2 keer de hoeveelheid. Wanneer het aantal groepjes of het aantal per groep halveert, halveert ook de uitkomst. De uitkomst wordt gedeeld door 2. Je krijgt dan de helft van de hoeveelheid van wat je had.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het kiezen van de strategie bij de tafelsommen.

Waaraan zie je welke strategie je kunt gebruiken?
Zijn alle getallen altijd te halveren? Waarom wel of niet?

Oefen daarna met het uitrekenen van de tafelsommen, het invullen van een tabel en het opnoemen van de hele tafels.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je kunt vermenigvuldigen door te vragen hoe ze de uitspraak controleren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat tafelsommen uit 3 delen bestaan: het aantal groepjes, het aantal per groep en het totaal. Bij vermenigvuldigen reken je uit hoeveel je in totaal hebt als je een aantal keer een hoeveelheid hebt. Het aantal groepjes keer het aantal per groep noteer je met het ×-teken. Er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken bij de tafels, herhaald optellen, wisseleigenschap, 1 meer of minder, dubbelen en halveren. Laat de leerlingen daarna oefenen met het maken van een tafelsom bij een uitkomst en het uitrekenen van de tafelsommen.

Leg aan een klasgenoot uit hoe de strategie werkt die je hebt gebruikt bij het uitrekenen van de som 3 × 8.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze het handigst vinden om de tafels mee uit te rekenen. Daarna proberen de leerlingen te ontsnappen uit het doolhof. Per som volgen ze de weg naar de juiste uitkomst.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!