Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het tellen met sprongen van 10 of 100 tot en met 1000. Laat de leerlingen in tweetallen werken. Een leerling zegt een getal en hoe groot de stappen zijn, 10 of 100. Daarna zet deze leerling enkele grote stappen en telt daarbij in zijn hoofd. De andere leerling zegt dan op welk getal de leerling is uitgekomen. Daarna wisselen de leerlingen.

Waarom is het belangrijk om te kunnen tellen in sprongen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door getallen te vergelijken en ordenen erachter kunt komen of je genoeg gespaard hebt om de step te kopen.

Instructie

Je herhaalt dat je getallen globaal op de getallenlijn kunt plaatsen.
1. Kijk naar de getallenlijn. De getallenlijn loopt van 0 tot en met 1000.
2. Zoek het midden van de getallenlijn. Zet daar een streep met het getal 500. Precies in het midden van 0 en 1000 ligt 500.
3. Bedenk dan tussen welke honderdvouden het getal ligt en waar de strepen van de honderdvouden ongeveer staan.
4. Zet dan het getal waar het getal ongeveer hoort. Je hoeft het niet precies op de juiste plaats te zetten.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn. De leerlingen mogen, bij het globaal plaatsen van getallen, 50 onder en 50 boven het exacte getal zitten.

Welke stappen heb je gezet om erachter te komen welk getal het ongeveer is?
Noem 2 getallen die dicht bij elkaar liggen, maar andere buurhonderdvouden hebben. (Bijvoorbeeld: 299 en 301.)

Groep 5, Blok 2, Week 1, Les 2
Leg uit dat je getallen vergelijkt door te kijken naar de honderdtallen, de tientallen en de eenheden. In het voorbeeld worden 3 getallen met elkaar vergeleken. Voor het vergelijken van getallen gebruik je een HTE-schema. De getallen kun je met behulp van de getallenlijn ordenen.
- Bekijk eerst de honderdtallen. Wanneer een van de honderdtallen kleiner is dan de andere honderdtallen, dan weet je dat dit getal het kleinst is. Dit getal zet je op de getallenlijn. Het kleinste getal streep je door in de volgende stappen van de vergelijking, omdat je daar niet meer naar hoeft te kijken. Zijn de honderdtallen even groot dan ga je kijken naar de tientallen.
- Wanneer een van de tientallen groter is dan het andere tiental, dan weet je dat dit getal het grootst is. Zijn de tientallen even groot dan ga je kijken naar de eenheden.
- Wanneer een van de eenheden groter is dan de andere eenheid, dan weet je dat dit getal het grootst is. Zet dan het grootste getal op de getallenlijn en daarna het middelste getal.
Door de getallen te vergelijken kun je ze ordenen van klein naar groot.

Noem een getal dat groter is dan 279. Tussen welke getallen (296, 302 en 279) hoort het getal te liggen?
Zet de 9 getallen van de 3 opdrachten op volgorde van klein naar groot.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen kunt vergelijken en ordenen door te vragen wie de meeste kleding heeft.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je getallen vergelijkt door te kijken naar de honderdtallen, de tientallen en de eenheden. Bekijk eerst de honderdtallen. Wanneer een van de honderdtallen kleiner is dan de andere honderdtallen, dan weet je dat dit getal het kleinst is. Wanneer een van de tientallen groter is dan het andere tiental, dan weet je dat dit getal het grootst is. Zijn de tientallen even groot dan ga je kijken naar de eenheden. Wanneer een van de eenheden groter is dan de andere eenheid dan weet je dat dit getal het grootst is. Laat de leerlingen daarna oefenen met het vergelijken en ordenen van getallen met MAB-materiaal en zonder MAB-materiaal.

Wat is de eerste stap bij het vergelijken van getallen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen wat het grootste getal is. Daarna bedenken de leerlingen in tweetallen een verhaal, waarbij ze 3 getallen vergelijken. Een van de leerlingen leest het verhaal voor. De andere leerling bepaald welk getal het hoogst en het laagst is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!