Groep 5, Blok 1, Week 1, Les 3

Groep 5, Blok 1, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het structureren van getallen tot en met 100. Laat de leerlingen de getallen slepen naar de juiste hoeveelheid.

Welke getallen zijn de tientallen en welke getallen de eenheden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door getallen te structureren erachter kunt komen hoeveel geld je hebt.

Instructie

Groep 5, Blok 1, Week 1, Les 3
Leg uit dat je getallen kunt structureren in honderdvouden, tienvouden en eenheden. Een honderdvoud is een groepje van 100, een tienvoud een groepje van 10 en de eenheden de getallen 1 tot en met 9.

Wat is het vijfde honderdvoud, tienvoud en eenheid?
Wat is 1 honderdtal, 1 tiental en 1 eenheid waard? (1 honderdtal is 100 waard, 1 tiental is 10 waard en 1 eenheid is 1 waard).

Groep 5, Blok 1, Week 1, Les 3
Je legt uit dat de plaats van een cijfer belangrijk is om de waarde te bepalen van het cijfer in het getal. 1 honderdtal is 100 blokjes, 1 tiental is 10 blokjes en 1 eenheid is 1 blokje.
Groep 5, Blok 1, Week 1, Les 3
Getallen kunnen gestructureerd worden in het HTE-schema.
Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het structureren van de getallen met en zonder MAB-materiaal, het maken van het grootste en kleinste getal en met de waarde van getallen.

Hoe kun je de waarde van het cijfer bepalen? (Door te kijken naar de plaats van het cijfer in het getal.)
Stel dat je het getal 333 hebt wat zijn de drieën waard?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen kunt structureren door te vragen wat de waarde van 4 is in het getal 476.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat de plaats van een cijfer belangrijk is om de waarde te bepalen van het cijfer in het getal. Getallen kunnen gestructureerd worden in honderdtallen, tientallen en eenheden. Dit wordt weergegeven in een HTE-schema. Laat de leerlingen daarna oefenen met het structureren van de getallen met en zonder MAB-materiaal. Benoem ook wat de waarde van de getallen is.

Wat is het verschil in waarde tussen het cijfer 4 in de getallen 491 en 194?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarin ze het getal 394 structureren. Daarna verschuiven en wisselen de leerlingen de cijfers om nieuwe getallen te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!