Groep 4, Blok 8, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 8, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te vragen of je een hond kunt maken van een vierkant stuk papier. Laat de leerlingen het stappenplan volgen en een hond vouwen.

Wat kun je nog meer van een vierkant stuk papier vouwen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoe een dobbelsteen gemaakt wordt doordat je weet hoe je een uitslag aan een figuur koppelt.

Instructie

methodLesson=53425
Leg uit dat een uitslag een bouwplaat van een figuur is. Wijs de verschillende vakken op de uitslag en op de balk aan om te laten zien hoe de uitslag van de balk is opgebouwd. De extra stukjes aan een vak zijn de plakrandjes. Vertel dat je deze nodig hebt om het figuur te kunnen maken, anders blijven de vakken namelijk niet aan elkaar zitten.

Waarom zijn er niet meer plakrandjes?
Leg uit of de plakrandjes ook aan een andere kant zouden kunnen zitten.

Leg uit hoe je de uitslag van een figuur herkent door in te gaan op de verschillende vormen die je in het figuur ziet. Leg uit dat je een driehoek en een vierkant ziet en dat je deze dus ook terug moet zien in de uitslag. Wijs de verschillende aanzichten van het figuur aan en leg uit dat je alle kanten van het figuur terug moet zien in de uitslag. Licht toe dat je de voor- en achterkant van een figuur bijvoorbeeld niet tegelijkertijd kunt zien. Klik op de afbeeldingen om het antwoord te controleren. Oefen hiermee.

Waarom kun je geen kegel maken met deze uitslag?
Leg uit hoe een uitslag van een kegel eruit zou zien.

methodLesson=53425
Daarna leg je uit dat figuren soms ook opdruk hebben. Om de uitslag van zulke figuren te kunnen bepalen moet je goed bedenken hoe het figuur is opgebouwd en welke vakken precies aan elkaar zitten. Leg uit dat je je probeert in te beelden hoe de uitslag eruitziet als je deze in elkaar zet. Oefen hiermee.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een uitslag met gekleurde vormen kunnen vinden bij een figuur door te vragen wat er mis is gegaan. Wijs de leerlingen erop dat ze naar de verschillende vormen van het figuur moeten kijken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal dat een uitslag een bouwplaat van een figuur is. Wijs de verschillende vakken op de uitslag en op de kubus aan om te laten zien hoe de uitslag van de kubus is opgebouwd. De extra stukjes aan een vak zijn de plakrandjes. Vertel dat je deze nodig hebt om het figuur te kunnen maken, anders blijven de vakken namelijk niet aan elkaar zitten.

Wijs een plakrandje aan. Aan welke rand komt dit plakrandje te zitten?

Leg uit hoe je de uitslag van een figuur herkent door in te gaan op de verschillende vormen die je in het figuur ziet. Leg uit dat je driehoeken ziet en dat je weet dat aan de onderkant van een piramide een vierkant zit. Wijs de verschillende aanzichten van het figuur aan en leg uit dat je alle kanten van het figuur terug moet zien in de uitslag. Licht toe dat je de voor- en achterkant van een figuur bijvoorbeeld niet tegelijkertijd kunt zien. Klik op de afbeeldingen om het antwoord te controleren. Oefen hiermee.

Leg in eigen woorden uit waarom het tweede figuur niet bij de uitslag kan horen.

Daarna wordt er bepaald met welke uitslagen je een balk kunt vouwen. Vraag de leerlingen om per uitslag uit te leggen waarom deze wel of niet een balk kan vormen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen uit kunnen leggen hoe ze weten welke uitslag er bij een figuur hoort. Daarna laat je de leerlingen per tweetal de vakken van de uitslag tekenen. Laat de leerlingen de dobbelsteen gooien en hier een getekende uitslag bij maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!