Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 9

Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten bedenken wat de volgorde van de uitkomsten van de tafelsommen is. Deze zetten ze van klein naar groot door de sommen te slepen. Daarna worden de tafelsommen uitgerekend om te achterhalen of het de juiste volgorde is.

Hoe weet je zonder de tafelsommen uit te rekenen, welke uitkomst groter is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel eieren er in totaal in de vogelnestjes van de boom liggen doordat je kan vermenigvuldigen.

Instructie

Screenshots instructie
Herhaal hoe een tafelsom opgebouwd is. Oefen vervolgens met het uitrekenen van tafelsommen. Leg uit dat de tafelsommen niet direct met elkaar verbonden zijn via een strategie. Door hulptafelsommen te maken kunnen de leerlingen wel handig rekenen.
Screenshots instructie
Leg uit hoe de leerlingen met een tafeltabel kunnen rekenen. Wijs het vakje met de uitkomst 12 aan en ga naar links en naar boven. Leg uit dat in dit vakje dus 2 × 6 uitgerekend is. Vertel dat je een tafeltabel het handigste invult door de sommen per kolom uit te rekenen. Vraag de leerlingen vervolgens welke strategie je kunt gebruiken om de tafeltabel te vullen. Oefen vervolgens met het vullen van tafeltabellen.

Welke strategieën gebruik je om de tafeltabel te vullen?
Hoeveel tafelsommen moet je uitrekenen in deze tafeltabel?

Screenshots instructie
Vervolgens wordt er geoefend met het automatiseren van tafelsommen. Zet de zandloper aan door op de startknop te klikken. Laat de leerlingen per tafelsom even nadenken, tel af naar 0 en laat de leerlingen de uitkomst hardop noemen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze tafelsommen automatiseren door te vragen wat er allemaal mis zou kunnen gaan wanneer ze tafelsommen snel uit willen rekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe de leerlingen een tafeltabel moeten vullen door een aantal sommen uit de vakjes van de tafeltabel aan te wijzen. Licht toe, door naar links en boven van het vakje te wijzen, dat je zo weet welke tafelsom je uit moet rekenen. Vul de tafeltabel door bijbehorende sommen uit te rekenen. Vraag aan de leerlingen welke strategie je kunt gebruiken om de tafeltabel handig te vullen. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

Nadat je de wisseleigenschap hebt toegepast, welke andere strategie pas je nog meer toe om de tafeltabel te vullen?

Vervolgens wordt er geoefend met het automatiseren van tafelsommen. Zet de zandloper aan door op de startknop te klikken. Laat de leerlingen de tafelsom onder het afdekvak uitrekenen. Wanneer ze de uitkomst weten steken ze hun vinger op en onthouden ze hoeveel tellen er nog op de zandloper te zien waren. Bespreek de uitkomsten en kijk of de leerlingen de sommen steeds iets sneller uit kunnen rekenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen ervoor kunnen zorgen dat ze de tafelsommen op het digibord snel uit kunnen rekenen. Daarna wordt de klas in 2 teams verdeeld en wordt er memory gespeeld.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!