Groep 4, Blok 8, Week 2, les 8

Groep 4, Blok 8, Week 2, les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen tafelsommen van de tafel van 2, 5 of 10 te laten bedenken bij een uitkomst. Klik op de husselknop om een uitkomst te laten verschijnen.

Noem een uitkomst waar je 2 tafelsommen mee kunt maken en maak deze sommen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel kilo er op de weegschaal ligt, doordat je de tafelsom kunt maken en uitrekenen.

Instructie

Screenshots instructie
Licht aan de hand van het voorbeeld toe dat een tafelsom opgebouwd is uit een aantal groepjes × een aantal per groepje. Laat de leerlingen sommen maken met een gegeven aantal groepjes of een gegeven aantal per groepje.

Hoeveel groepjes zitten er in de tafelsom 11 × 12?
Leg uit of er een maximum aantal per groepje is, wanneer je een tafelsom maakt.

methodLesson=53416
Laat de leerlingen nadenken over de gebruikte strategieën in het schema. Per kleur pijl is er een andere strategie gebruikt. Bespreek met de leerlingen hoe ze zien welke strategie er gebruikt is. Laat de leerlingen vervolgens op de volgende pagina de tafelsommen van de tafel van 7 uitrekenen aan de hand van het schema.
Daarna worden er tafelsommen uitgerekend. Leg uit dat sommige tafelsommen wel met elkaar verbonden zijn via een strategie en anderen niet. Vertel dat de leerlingen dus goed op moeten letten.
Vervolgens wordt er geoefend met het automatiseren van tafelsommen. Zet de zandloper aan door op de startknop te klikken. Laat de leerlingen per tafelsom even nadenken, tel af naar 0 en laat de leerlingen de uitkomst hardop noemen. Ga daarna snel door met het uitrekenen van de volgende som.

Waarom is het handig om tafelsommen snel uit te kunnen rekenen?
Waarom is de ene tafelsom moeilijker om uit te rekenen dan de andere tafelsom?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze gebruik kunnen maken van strategieën door te vragen welke aanpak de leerlingen het handigste vinden om de sommen mee uit te rekenen. Vraag de leerlingen om hun keuze toe te lichten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal waaruit een tafelsom is opgebouwd. Laat de leerlingen hiermee oefenen door ze te laten bedenken wat de getallen in de tafelsommen betekenen.

Noem een andere tafelsom en geef aan wat de hoeveelheid groepjes en de hoeveelheid per groepje is.

Daarna laat je de leerlingen nadenken over de gebruikte strategieën in het schema. Per kleur pijl is er een andere strategie gebruikt. Bespreek met de leerlingen welke strategieën er gebruikt zijn. Oefen vervolgens met het vullen van het schema aan de hand van de tafel van 6.
Hierna worden er tafelsommen uitgerekend. Leg uit dat sommige tafelsommen wel met elkaar verbonden zijn via een strategie en anderen niet. Vertel dat de leerlingen dus goed op moeten letten.
Vervolgens wordt er geoefend met het automatiseren van tafelsommen. Zet de zandloper aan door op de startknop te klikken. Laat de leerlingen de tafelsom onder het afdekvak uitrekenen. Wanneer ze de uitkomst weten, steken ze hun vinger op en onthouden ze hoeveel tellen er nog op de zandloper te zien waren. Bespreek de uitkomsten en kijk of de leerlingen de sommen steeds iets sneller kunnen rekenen.

Welke tafelsom wist je het snelst?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen op welke manier de leerlingen tafelsommen snel uit kunnen rekenen. Daarna laat je de leerlingen de raadsels oplossen door te bedenken om welke getallen het gaat. Schrijf de getallen op om de kluis te kunnen openen. Door de decoder te verslepen over de onderkant van de kluis, verschijnt de code.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!