Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 6

Groep 4, Blok 8, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de sommen aan te laten vullen. Laat ze bedenken bij welke tafel de som hoort en sleep het dier op de lege plaats in de som.

Bedenk een andere som voor de cavia, de egel en het konijn.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel knikkers de kinderen in totaal hebben doordat je weet hoe je met de tafels moet rekenen.

Instructie

methodLesson=53412
Leg uit dat een tafelsom bestaat uit een aantal groepjes keer het aantal per groepje. Dit maakt samen het totaal.

Bij welke tafel hoort deze som?
Bedenk een som uit de tafel van 11.

Screenshots instructie
Oefen samen met de leerlingen met het herkennen van de toepassing van verschillende strategieën. Vraag bij elke som of de leerlingen deze op vergelijkbare wijze uit zouden rekenen.
Vervolgens wordt er geoefend met het uitrekenen van 2 sommen die met elkaar verbonden zijn via een strategie. Leg uit dat de leerlingen gebruik kunnen maken van de 1 keer minder en 1 keer meer strategie, de wisseleigenschap, verdubbelen en halveren. Schrijf ook op welke strategie er gebruikt is.
Daarna worden de uitkomsten van sommen behorende bij de tafel van 7 en 8 naar het juiste vak gesleept. Vraag voordat er wordt gestart met het slepen van de uitkomsten hoe je erachter komt welke uitkomst bij welke tafel hoort. Vul de sommen behorende bij de uitkomsten aan.
methodLesson=53412

Welke strategieën heb je toegepast om de tafelsom kloppend te maken bij de uitkomst?
Noem een andere uitkomst die bij de tafel van 8 hoort.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze strategieën kunnen toepassen door te vragen in welke volgorde de tafelsommen uitgerekend zijn (eerst 3 × 5 en 5 × 3 en daarna 6 × 5).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een tafelsom opgebouwd is uit verschillende getallen en tekens. Het eerste getal staat altijd voor het aantal groepjes, het tweede getal voor het aantal per groepje en het laatste getal staat voor het totaal.

Waar staan de cijfers voor in de tafelsom 4 × 5?

Daarna worden lijnen getrokken tussen de uitgerekende tafelsommen en de bijbehorende strategie. Laat de leerlingen goed naar de verschillende getallen uit de sommen kijken om erachter te komen welke strategie er gebruikt is. Vervolgens wordt er geoefend met het uitrekenen van 2 sommen die met elkaar verbonden zijn via een strategie. Schrijf ook op welke strategie er gebruikt is.
Hierna worden de uitkomsten naar de juiste vakken gesleept.

Welke strategieën gebruik je bij het uitrekenen van de tafelsommen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze handig met tafelsommen kunnen rekenen. Daarna wordt de slakkenrace geracet. Glijd steeds 7 met de rode en 8 met de blauwe slak verder en bepaal wanneer de rode slak ingehaald wordt door de blauwe slak.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!