Groep 4, Blok 7, week 3, Les 12

Groep 4, Blok 7, week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de bedragen te laten tellen en op volgorde van de kleinste naar de grootste waarde te laten slepen.

Hoe weet je hoeveel elk muntstuk waard is?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet welke munten je voor het broodje kaas moet betalen doordat je gepast kunt betalen.

Instructie

Herhaal welke verschillende munten voor centen er zijn. Leg uit dat er ook nog 2 andere munten zijn, namelijk die voor 1 en 2 euro. Leg uit dat 1 euro dezelfde waarde heeft als 100 cent en dat 2 euro dezelfde waarde heeft als 200 cent.

Wat is het verschil tussen de munt die 1 cent en 1 euro als waarde heeft?
Noem een overeenkomst tussen alle muntstukken.

Screenshots instructie
Doe voor hoe je het geld optelt door te starten met het benoemen welke soorten geld je ziet. Vertel dat je 4 munten met elk een andere waarde ziet. Leg uit dat het handig is om eerst te kijken of er munten bijzitten van 1 euro. Deze waarde vul je als eerst in. Daarna ga je verder met het tellen van de munten die de centen weergeven. Start met het geld met de grootste waarde en tel 20, 5 en 2 cent op. Oefen met het tellen van geld.
Screenshots instructie
Vervolgens herhaal je dat wanneer je gepast betaalt, je precies betaalt wat iets kost. Leg uit dat je start met het kijken of je hele euro’s nodig hebt en versleep deze als eerst. Daarna kijk je hoeveel cent je nodig hebt en bepaal je welk muntstuk de grootste waarde is die je uit 76 kunt halen. Versleep 50 cent naar de euro, Vertel dat je nu nog 26 cent nodig hebt en bepaal wederom welk muntstuk nu de grootste waarde heeft die je uit 26 kunt halen. Herhaal deze stappen tot je gepast betaald hebt. Oefen hiermee.

Bedenk 2 manieren waarop je de cupcakes kunt betalen.
Bedenk een bedrag die je, maar op 1 manier kunt betalen (1 cent).

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je gepast moet betalen door te vragen welke manier van betalen de leerlingen handiger vinden. Laat de leerlingen hun keuze onderbouwen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Doe voor hoe je het geld telt door te starten met het benoemen welke soorten geld je ziet. Leg uit dat je altijd moet starten met de munten met de grootste waarde. Wanneer er een muntstuk van 1 euro bijzit, start je daar. 1 euro staat voor 100 cent. De waarde van de 1 euro vul je in en vervolgens tel je de centen. Vertel dat 50 cent de munt is die nu nog de grootste waarde heeft en tel hier eerst 5 en daarna 1 cent bij op. Oefen met het tellen van geld.
Vervolgens leg je uit hoe je gepast moet betalen. Leg uit dat je start met het bepalen van wat het muntstuk met de grootste waarde is. Wanneer je 1 euro moet betalen, is dit de grootste waarde. Sleep 1 euro in het vak. Daarna leg je uit dat je nog 25 cent moet betalen, 20 cent is de munt met de grootste waarde die je nodig hebt om gepast te betalen. Sleep nog 5 cent naar het vak om in totaal 1 euro en 25 cent gepast te betalen. Laat de leerlingen oefenen met gepast betalen door ze op te laten schrijven welke muntstukken ze nodig hebben om gepast te betalen.

Als de cupcake 73 cent kost, wat verandert er dan aan de munten waarmee je betaalt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen uit te laten leggen wat ze hebben geleerd over het tellen en gepast betalen van bedragen tot en met 2 euro. Vervolgens betalen de leerlingen producten gepast bij de bakker. Klik op de draaischijf op te bepalen welk product er gekocht moet worden. Laat de leerlingen gepast betalen en elkaar controleren.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!