Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 7, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen uitkomsten van de tafel van 10, 5 en 2 te laten zoeken. Sleep de bijbehorende vorm naar de uitkomst en ontdek welk dier ontstaat.

Hoe kun je achter de uitkomsten die bij een bepaalde tafel horen, komen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je doordat je de tafel van 7 kent, weet hoeveel glazen limonade er in totaal op de tafel staan.

Instructie

methodLesson=53097
Leg uit waar een tafelsom uit opgebouwd is.

Noem een andere tafelsom en leg uit waar de getallen in de som voor staan.
Wat verandert er aan de som wanneer er 1 pompoen toegevoegd wordt aan het aantal per groepje?

Daarna worden de tafelsommen van de tafel van 7 en 8 uitgerekend. Overleg met de leerlingen wat een handige manier is om de tafelsommen uit te rekenen zonder elke som opnieuw uit te rekenen.
Screenshots instructie
Vervolgens wordt er handig met de tafel van 7 en 8 gerekend. Leg uit dat je de uitkomst van 2 tafelsommen soms kunt optellen wanneer het aantal groepjes van twee voorgaande tafelsommen het aantal groepjes van de uit te rekenen som vormt. Maak bij 2 × 7 en 4 × 7 gebruik van de verdubbelstrategie. Oefen hiermee en laat de leerlingen gebruik maken van de strategieën die ze kennen.
Hierna worden de uitkomsten van de tafel van 7 en 8 naar het juiste vak gesleept. Sleep eerst de uitkomsten waarvan de leerlingen gelijk zien bij welke tafel ze horen naar het juiste vak. Bij de uitkomsten die overblijven wordt bedacht welke tafelsommen erbij horen door de strategieën toe te passen.
methodLesson=53097

Hoe zie je aan een getal bij welke tafel deze hoort?
Noem een andere uitkomst die bij de tafel van 7 hoort.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat de tafel van 7 en 8 met elkaar te maken hebben door te vragen wat er mis is gegaan. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over de opbouw van een tafelsom.
Daarna worden de tafelsommen van de tafel van 7 en 8 uitgerekend. Tel steeds 7 of 8 op bij de vorige uitkomst om de volgende uitkomst uit te rekenen. Licht toe dat je hier dus de 1 keer meer strategie gebruikt. Hierna zoeken de leerlingen naar de strategie die gebruikt is om van de ene naar de andere som te rekenen.
Vervolgens wordt er handig met de tafel van 7 en 8 gerekend. Reken eerst de eerste som uit. Bepaal daarna hoe er van de eerste naar de tweede som gerekend kan worden en reken deze som uit. Tel vervolgens de uitkomsten van de eerste en tweede som bij elkaar op. Leg uit dat je dit kunt doen, omdat het aantal groepjes van twee voorgaande tafelsommen het aantal groepjes van de uit te rekenen som vormt. Oefen hiermee en laat de leerlingen gebruik maken van de strategieën die ze kennen.

Noem 2 tafelsommen waarvan je de uitkomsten bij elkaar op kunt tellen als je 9 × 8 uit wilt rekenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze sommen uit de tafel van 7 en 8 uitrekenen. Daarna gaan de leerlingen in de klas op zoek naar materialen om tafelsommen van de tafel van 7 mee te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!