Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 7, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het aftrekken vanaf een tienvoud te oefenen door te flitsen. Klik op ‘Flitsen’ om de flitser te starten en laat de leerlingen de uitkomsten hardop noemen.

Aan welk hulpmiddel kun je denken wanneer je deze sommen uitrekent (bijvoorbeeld de verliefde harten)?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door af te trekken weet hoeveel krakelingen je overhoudt als je er een aantal uitdeelt.

Instructie

methodLesson=53090
Leg uit wat aftrekken is en waar je dit aan herkent.

Noem een aftreksom.
Bedenk een ezelsbruggetje om te onthouden waar je aftrekken aan herkent.

Screenshots instructie
Je legt uit dat je aftrekt met tientaloverschrijding door het tweede getal uit de som te splitsen. Vertel dat je eerst splitst in tientallen en eenheden. Daarna moet je de eenheden verder splitsen door te kijken naar de eenheden van het eerst getal van de som. Trek vervolgens in stappen af. Oefen hiermee en laat de leerlingen de stappen tekenen.

Hoe zie je of je de eenheden moet splitsen of niet?
Bedenk een aftreksom waarbij je de eenheden moet splitsen en een som waarbij je dat niet hoeft te doen.

Vervolgens wordt er geoefend met het vinden en uitrekenen van de aftreksom in een verhaal. Wijs de leerlingen erop dat ze de som eerst goed moeten lezen en de som op moeten schrijven voordat ze deze uitrekenen.
Daarna leg je uit hoe je handig aftrekt met 3 getallen. Vertel dat je eerst goed naar de getallen kijkt en dat je hierbij specifiek op de eenheden let. Het getal met dezelfde eenheden als het eerste getal, trek je eerst af. Daarna trek je het andere getal af. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk zelf een andere aftreksom met 3 getallen die je handig uit kunt rekenen.
Leg uit of je aftreksommen met 3 getallen ook op een andere manier uit kunt rekenen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het rijgen en een aftreksom met 3 getallen met elkaar te maken kan hebben door te vragen uit welke 3 getallen de som bestaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat het bij aftrekken gaat om sommen waarbij het altijd minder wordt. Licht het voorbeeld van het rijgend aftrekken toe door uit te leggen dat je eerst het tweede getal van de som moet splitsen in tientallen en eenheden. Daarna kijk je naar de eenheden van het eerste getal om erachter te komen hoeveel je af moet trekken om tot het tiental te rekenen. Dit getal heb je nodig om de eenheden van het tweede getal te kunnen splitsen. Oefen vervolgens met het rijgend aftrekken en laat de leerlingen de stappen tekenen. Ondersteun de leerlingen door ze eerst de getallenlijn, zoals op het digibord staat, over te laten nemen voordat ze de sommen uit gaan rekenen.

Waar moet je de 8 uit 18 in splitsen in de som 42 - 18?

Daarna oefenen de leerlingen met het aftrekken met 3 getallen. Vertel dat je eerst op zoek gaat naar een getal met dezelfde aantal eenheden als het eerst getal van de som en trek dit getal eerst af. Trek daarna het andere getal af. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de verschillen zijn tussen het uitrekenen van de verschillende soorten aftreksommen die in deze les geoefend zijn. Vervolgens lossen de leerlingen de puzzel op om de telefoon te ontgrendelen. Eerst worden de sommen uitgerekend. Vervolgens worden de uitkomsten van klein naar groot gezet, om erachter te komen welke stap het is in het tekenen van het ontgrendelpatroon. Controleer het patroon door het vergrootglas over de telefoon te slepen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!