Groep 4, Blok 6, Week 3, Les 11

Groep 4, Blok 6, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen met hun armen een klok te laten maken. Bij de grote wijzer maken ze hun arm lang en voor de kleine wijzer kort door de elleboog voor het lichaam te houden. Bespreek na elke tijd hoe de leerlingen hun armen hadden moeten hebben en sleep het afdekvak naar beneden om verschillende tijden te laten zien.

Hoe kun je je arm voor de lange wijzer houden wanneer je sprongen van kwartieren maakt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je zowel de analoge als de digitale tijd af moet kunnen lezen om te weten hoelang je op de trein moet wachten.

Instructie

methodLesson=53075
Je legt uit wat de getallen op de digitale klok betekenen. Vraag de leerlingen hoeveel minuten er in een uur en in een half uur zitten. Wijs aan waar je de uren op de digitale klok ziet en wijs aan waar de 30 minuten van halve uren op de digitale klok te zien zijn. Door op de ‘Nieuwe tijd’-knop te klikken laat je verschillende tijden zien.

Aan welke kant verandert er iets als er 1 uur bijkomt? En als er 1 minuut bijkomt?
Welke getallen kunnen er allemaal aan de rechterkant staan?

Blok 6 screenshotsles
Bepaal hoe laat het is. Wijs bij de tweede klok naar de 1 om te laten zien dat het ná 1 uur is en leg uit dat het nog vòòr 2 uur is omdat er nog geen 2 op de plaats van de uren staat. Oefen met het bepalen van de tijd.
Daarna zet je de klokken gelijk, start met het aflezen van de eerste klok. Je klikt op de plus- en minknop om de tijd op de tweede klok aan te passen, de tijd verschuift per half uur/uur. De leerlingen tekenen de klokken.

Start jij liever bij de uren of de minuten om de klokken gelijk te zetten? Waarom?
Wat gebeurt er met beide klokken als er anderhalf uur bijkomt?

Verbind vervolgens de klokken met dezelfde tijd.
Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de voor- en de nadelen zijn van een digitale klok.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe de digitale klok werkt door te vertellen wat de getallen op de digitale klok weergegeven. Lees de analoge tijd af een vertel dat je op de digitale klok een 7 op de plaats van de uren ziet. Er zijn geen minuten na 7 uur geweest en dus staan er geen minuten op de digitale klok.
Vervolgens wordt er geoefend met het aflezen van de digitale klok. Doe dit eerst voor, daarna samen en laat de leerlingen vervolgens zelf de digitale tijd aflezen. Klik hiervoor op de ‘Nieuwe tijd’-knop.
Daarna wordt de analoge en digitale klok gelijk gezet, start bij de uren en zet daarna de minuten gelijk. Doe dit eerst voor, daarna samen en laat de leerlingen vervolgens zelfstandig bepalen hoe ze de klokken gelijk moeten zetten. De leerlingen tekenen de klokken.

Waar kun je het handigst beginnen om de klokken gelijk te zetten?

Vervolgens wordt de gegeven tijd vergeleken met de andere klokken en wordt bepaald welke klok dezelfde tijd aangeeft. Leg uit dat je dit handig aanpakt door eerst te bedenken hoe laat het is op de klok die bovenaan staat. Vergelijk daarna de uren en als laatst de minuten.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de digitale en analoge klok te vergelijken. Speel daarna memory door steeds een afdekvlak aan de linker- en rechterkant te verschuiven. Ga op zoek naar klokken die dezelfde tijd aangeven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!