Groep 4, Blok 6, Week 2, Les 9

Groep 4, Blok 6, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zo veel mogelijk dubbelen op te laten schrijven. Geef aan dat ze beide getallen op moeten schrijven. Pas eventueel de tijd op de zandloper aan.

Wat is het tegenovergestelde van dubbelen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je weet dat er drie kaarsen in elke kandelaar passen, je ook weet hoeveel kaarsen je nodig hebt voor drie kandelaren.

Instructie

Blok 6 screenshotsles
Leg uit dat in een verhoudingstabel verhoudingen staan. Het aantal groepjes staat boven en het totaal staat onder in de tabel.

Op elke bank zitten 4 kinderen, hoe zet je dit in een verhoudingstabel?
Bedenk een ander voorbeeld van een verhouding die je in een verhoudingstabel gezet kan worden.

methodLesson=53072
Vervolgens leg je uit hoe je rekent met een verhoudingstabel. Je legt uit dat als je van het ene naar het andere getal springt, dat er dan steeds één doos met twee schoenen bijkomt. Ga in op de sprong van 1 naar 6 dozen en leg uit dat je dan 6 × een doos met 2 schoenen hebt. Wanneer je op het pijltje naar beneden (rechtsonder) klikt, volgt er extra ruimte waar 6 dozen en 6 paar schoenen staan ter visuele ondersteuning. Geef bij de verhoudingstabellen aan wat de verschillende stappen zijn die genomen moeten worden door te verwijzen naar de strategieën die de leerlingen o.a. in de vorige les hebben geleerd. Oefen met het invullen van verhoudingstabellen.

Welke strategie zet je in als je van 5 naar 10 kannen rekent?
Leg uit of je de verhoudingstabel ook in kunt vullen wanneer je uit elke kan maar 5 glazen water kunt halen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat een verhoudingstabel is en hoe dit werkt door ze een verhaal bij de verhoudingstabel te laten bedenken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat in een verhoudingstabel staat hoeveel je van iets hebt. Bovenin staat het aantal groepjes en onderin het totaal.
Extra screenshots verlengde instructie
Vervolgens leg je uit hoe je moet rekenen met verhoudingstabellen door te vertellen dat je weet hoeveel appels er in meerdere manden liggen doordat je weet dat er in 1 mand 6 liggen. Reken via 1 keer meer verder om de tabel in te vullen. Wanneer je op het pijltje naar beneden (rechtsonder) klikt, volgt er extra ruimte waar een visuele ondersteuning volgt.
Ga in op het gebruik van de 1 keer meer en de verdubbelstrategie bij het rekenen van het ene naar het andere getal in de verhoudingstabellen. Oefen hiermee.

Hoe reken je handig van het totale aantal banden van 4 auto’s naar 5 auto’s?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wanneer het handig is om met een verhoudingstabel te rekenen. Daarna bepalen de leerlingen welke afbeelding bij welke verhoudingstabel hoort.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!