Groep 4, Blok 6, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 6, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door in een bingospel de getallen te halveren. Herhaal dat je de helft berekent door een getal in twee gelijke groepen te verdelen. Laat de leerlingen drie getallen tussen de 11 en de 30 opschrijven. Alle leerlingen moeten de helft van het bingogetal uitrekenen. Wanneer een leerling deze helft op zijn bingokaart heeft staan, dan mag hij het doorstrepen. Speel bingo tot een van de leerlingen bingo heeft.

Wat gebeurt er wanneer je van jouw gekozen getal naar het bingogetal gaat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je meteen kunt zien hoeveel sterren er in totaal zijn.

Instructie

methodLesson=53070
Leg uit wat een tafel is door aan te geven dat er bij de tafel van 5 steeds groepjes van 5 bij elkaar opgeteld worden. Geef aan, aan welk getal de leerlingen zien om welke tafel het gaat.

Bedenk een som van de tafel van 2.
Hoe ziet de som eruit als er 2 vazen met bloemen bijkomen?

Leg uit hoe de verdubbelstrategie werkt door de groepjes aan te wijzen. Vertel dat je het dubbele aantal groepjes van 10 vlaggen ziet, de som verandert dan van 2 × 10 naar 4 × 10. Leg uit hoe de wisseleigenschap werkt door te wijzen naar de sommen. Vertel dat het niet uitmaakt hoe je de groepen groepeert, 3 groepen van 5 of 5 groepen van 3 zorgt voor evenveel tulpen.
Blok 6 screenshotsles
Vertel dat je tafelsommen in de tafelmachine stopt, daardoor veranderen de sommen. Doe voor hoe je, door gebruik te maken van de strategieën, de sommen uitrekent en oefen hiermee.
Vervolgens leg je uit hoe een tafeltabel werkt, leg uit dat de leerlingen eerst links en daarna boven het vak moeten kijken om te weten welke som ze uit moeten rekenen. Vul de tabel van boven naar beneden in om per tafel te rekenen.

Welke strategie pas je toe als je van 10 × naar 5 × rekent?
Welke strategieën herken je in deze tafeltabel?

Controleer of de leerlingen de strategieën begrijpen door te vragen hoe je weet welke strategie je moet toepassen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bij elke afbeelding in de verlengde instructie ga je in op het begrip van een tafel door in te gaan op hoe je de tafelsom ontdekt in de afbeelding.
Leg bij de wisseleigenschap uit dat het niet uitmaakt hoe je de groepen verdeelt, het totaal aantal kuikens verandert niet. Leg bij het verdubbelen uit dat je dan het dubbele aantal groepjes bloemen hebt, de som wordt dan niet 1 × maar 2 × 2. Bij het halveren gaat het precies andersom, namelijk de helft van het aantal groepjes. De som wordt dan niet 8 × maar 4 × 2.
Leg bij de 1 keer minder en 1 keer meer strategie uit dat als je een groepje van 5 minder hebt, je dan 5 minder overhoudt en bij 1 groepje meer je er 5 meer hebt.

Bedenk een tafelsom en benoem de 1 keer minder of 1 keer meer som.

Bij het laatste vak van de wisseleigenschap, het verdubbelen en het halveren controleer je het begrip van de strategie door de leerlingen zelf een voorbeeld te laten bedenken. Laat de leerlingen hier eventueel bij samenwerken.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke strategie ze het handigst vinden. Vraag waarom de leerlingen de gekozen strategie het handigst vinden. Daarna zoeken de leerlingen de uitweg door de doolhof door de tafelsommen uit te rekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!