Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten aftrekken met een tienvoud via de flitser.

Welke stappen zet je om de aftreksommen met een tienvoud handig uit te rekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je wilt weten hoeveel glazen thee er overblijven wanneer er een aantal besteld worden.

Instructie

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 4
Vraag de leerlingen of ze nog weten wat er in de vorige les aan bod is gekomen. Leg uit waarom je het getal eerst moet splitsen.

Hoe weet je dat je de 5, van 25, uit moet splitsen in 3 en 2?
Bedenk een som waarbij je de eenheid niet verder hoeft te splitsen.

Blok 6 screenshotsles
Leg uit dat het tweede getal eerst gesplitst moet worden om het handig van het eerste getal af te trekken. Haal eerst de tientallen eraf, daarna haal je er 4 af om naar het tienvoud te rekenen. Geef aan dat je nog 2 van de 26 overhoudt en trek deze af. Oefen met het rijgend aftrekken en laat de leerlingen aftrekken via de getallenlijn.

Maak een tekening die bij deze som past.
Hoeveel stappen moet je zetten wanneer je niet 35 maar 31 aftrekt?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rijgen met tientaloverschrijding door te vragen hoe de som uitgerekend is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Extra screenshots verlengde instructie
Ga in op het begrip 'tientaloverschrijden' door hiermee te oefenen. Laat de leerlingen getallenlijnen tekenen.

Vraag bij elke som: 'Welk tiental is overschreden?'

Blok 6 screenshotsles
Leg uit dat als je ook een tiental af moet trekken dat je dan eerst moet splitsen in tientallen en eenheden voor je verder splitst. Splits 19 en trek daarna stap voor stap af door van boven naar beneden de hulpsommen te laten zien, na elke hulpsom laat je van rechts naar links een stap op de getallenlijn zien door het afdekvlak te openen.

Hoe bepaal je welke sprongen je op de getallenlijn moet maken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te vragen hoe je de som handig uitrekent. Vervolgens kom je er door het zoeklicht te verplaatsen achter wat je moet doen. Je gaat met de leerlingen op zoek naar een som en zoekt de juiste uitkomst door het zoeklicht te verplaatsen. Er zijn 4 sommen en uitkomsten te vinden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!