Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 3

Groep 4, Blok 6, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door af te trekken in sprongen van 10, laat de leerlingen hardop meedoen en gebruik de husselknop om het getal te wisselen.

Waarom spring je van rechts naar links?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de winkelmedewerker moet weten hoeveel melkpakken er nog over zijn, als er een aantal verkocht zijn.

Instructie

methodLesson=53061
Leg uit dat aftrekken met tientaloverschrijding betekent dat het tiental verandert, er wordt door de 50 gerekend.

Noem een ander voorbeeld waarbij je aftrekt met tientaloverschrijding.
Leg uit of je ook kunt aftrekken met overschrijding van een eenheid.

Blok 6 screenshotsles
Leg uit hoe je rijgend aftekt door het getal eerst te splitsen in tientallen en eenheden. Geef aan dat je de eenheden nog een keer moet splitsen om tot het tienvoud te rekenen. Splits de 6 in 3 en 3 omdat je 3 van de 53 af moet halen om tot het tienvoud te rekenen. Vervolgens laat je de stappen onder het afdekvlak zien. Leg uit dat je eerst de tientallen eraf haalt. Daarna haal je er 3 af om tot het tienvoud te rekenen. Vertel dat er nog 3 van de 16 over zijn om eraf te halen. Oefen met het rijgend aftrekken en laat de leerlingen aftrekken via de getallenlijn.

Heb je altijd 3 sprongen nodig om deze sommen uit te kunnen rekenen? Wanneer wel en wanneer niet?
Bedenken een som waarbij je maar 2 sprongen hoeft te maken.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rijgen door in te gaan op wat fout is gegaan. De 6 is niet in 4 en 2 gesplitst. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Ga in op het begrip tientaloverschrijding. Vraag welk tiental overschreden wordt.
Leg uit dat je bij het rijgend aftrekken eerst het getal moet splitsen. Doe het voor met 26, splits eerst in tientallen en eenheden. Splits daarna de eenheden verder uit, leg uit dat je voor het splitsen van de eenheden kijkt naar de eenheid van het eerste getal. Laat de leerlingen oefenen met splitsen.
Blok 6 screenshotsles
Leg uit hoe je stap voor stap aftrekt door na het splitsen van boven naar beneden de hulpsommen te laten zien. Na elke hulpsom laat je van rechts naar links een stap op de getallenlijn zien door het afdekvlak te openen. Laat de leerlingen oefenen met rijgend aftrekken via de getallenlijn.

Waar kijk je naar om de eenheden te splitsen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar de stappen die de leerlingen zetten. Vervolgens laat je de leerlingen alle onderdelen uit het vak in de som plaatsen om deze kloppend te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!