Groep 4, Blok 5, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 5, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen herhaald op te laten tellen.

Hoe tel je handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je handig achter het totaal aantal kersen komt door te vermenigvuldigen.

Instructie

Herhaal waar de cijfers en tekens uit een keersom voor staan aan de hand van het voorbeeld.
Screenshots instructie
Leg uit hoe je sommen bij een herhaalde optelling op de getallenlijn vindt. Tel het aantal sprongen door deze op de getallenlijn aan te wijzen. Je maakt 4 sprongen van 7, er komt 4 keer een groepje van 7 bij. Klik op het antwoord om deze te controleren. Reken de som ook uit door de getallenlijn te vullen. Oefen hiermee.
methodLesson=53031
Daarna wordt bepaald welke sommen bij de kannen horen. Wijs de leerlingen erop dat je goed moet kijken hoeveel kannen er zijn en hoeveel er in elke kan zit om de som die erbij hoort te vinden.
Vervolgens worden herhaalde optellingen en keersommen bij de afbeelding gemaakt en uitgerekend. Vertel dat beide sommen bij de afbeelding horen. Het totaal is dus gelijk.
Screenshots instructie

Leg uit waarom je liever eerst herhaald optelt of de keersom uitrekent.
Wat worden de sommen als er in elke krat 1 appel bijkomt?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe een keersom opgebouwd is door te vragen wat er mis is gegaan bij het maken van de keersom. Laat de leerlingen de fout herstellen. Focus hierbij op het feit dat een keersom opgebouwd wordt door het aantal groepjes te vermenigvuldigen met de hoeveelheid per groepje.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je een keersom in een afbeelding herkent door eerst te tellen hoeveel dozen er zijn. Tel daarna hoeveel melkpakken er in elke doos zitten. Je ziet dus 4 × 10 melkpakken. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.
Vervolgens worden sommen bij een herhaalde optelling op een getallenlijn gezocht. Ondersteun de leerlingen door het aantal sprongen die gemaakt zijn te tellen. Klik op het antwoord om deze te controleren. Reken de som ook uit door de getallenlijn te vullen. Oefen hiermee.

Hoeveel sprongen worden er op de getallenlijn gemaakt bij 2 × 5 ?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waar de cijfers uit de gegeven keersom voor zouden kunnen staan. Vervolgens tekenen de leerlingen in tweetallen keersommen op een schematische wijze. Licht eerst het voorbeeld op het digibord toe. Klik op de draaischijven om een keersom te vormen. Wanneer de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, schrijf je boven de draaischijven ‘aantal groepjes’ en ‘aantal per groepje’.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!