Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen op te laten tellen met tientaloverschrijding tot en met 20. Maak een som door op de husselknoppen te klikken en laat de leerlingen deze sommen uitrekenen.

Leg uit hoe je de uitkomst berekent.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het totaal aantal bloemen bepaalt door deze op te tellen.

Instructie

methodLesson=53020
Vertel dat je bij rijgend optellen in delen optelt. Om dit te doen, moet je het tweede getal van de som splitsen. Herhaal dat tientaloverschrijding over het rekenen door een tiental gaat. Om dit te doen, tel je eerst op tot het tienvoud en daarna tel je de rest erbij op.

Noem een som waarbij je rijgend optelt.
Noem een som die je gelijk uit kunt rekenen zonder te rijgen.

Screenshots instructie
Leg uit dat je bij rijgen met tientaloverschrijding eerst moet kijken hoe je splitst. Hier kom je achter door te kijken naar de eenheden. Je splitst het getal op zo’n manier, dat je eerst aanvult tot een tienvoud. Daarna tel je het overige deel erbij op. Bij 44 moet 6 opgeteld worden om tot het tienvoud 50 aan te vullen. Vervolgens moet nog 3 van de 9 opgeteld worden om tot de uitkomst te komen. Oefen hiermee door eerst de stappen op de getallenlijn in te vullen en vervolgens door de stappen op de getallenlijn te tekenen. Laat de leerlingen de stappen tekenen.

Als de 55 uit 55 + 7 verandert in 54, waar splits je de 7 dan in?
Wat wordt het tiental van de uitkomst van 52 + 9 ?

Daarna wordt geoefend met het optellen zonder tientaloverschrijding. Leg uit dat de eenheden bij optellen zonder tientaloverschrijding samen niet meer dan 10 zijn.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen optellen zonder en met tientaloverschrijding. Laat de leerlingen uitleggen waaraan ze bij de sommen op het digibord zien of het wel of niet over tientaloverschrijding gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat je bij rijgen in stappen optelt en leg uit hoe het tiental overschreden wordt. De te rijgen stappen bepaal je door te splitsen. Doe vervolgens voor hoe je een getal splitst door te vertellen dat je naar de 5 uit 65 kijkt. Je hebt 5 nodig om aan te vullen tot een tienvoud, namelijk 70. 7 - 5 = 2 dus je splitst de 7 in 5 en 2. Oefen met het splitsen.
Vervolgens leg je uit dat je het splitsen gaat toepassen bij het rijgend optellen. 7 moet gesplitst worden in 4 en 3. Met 4 vul je aan tot 30 en daarna tel je nog 3 op om tot de uitkomst te rekenen. Oefen hiermee door de stappen op de getallenlijn in te vullen.

Hoeveel stappen zet je bij het rijgend optellen met een getal onder de 10?

Daarna wordt geoefend met het optellen zonder tientaloverschrijding. Leg uit dat de eenheden bij optellen zonder tientaloverschrijding samen niet meer dan 10 zijn. Tel eerst het tiental op en daarna de eenheden.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen uit te laten leggen hoe je optelt met tientaloverschrijding. Vervolgens schrijven de leerlingen zo veel mogelijk optelsommen binnen de tijd op. Wijs de leerlingen erop dat ze alleen op mogen tellen met getallen van 1 tot en met 9. Daarna markeren ze de sommen waarvan ze denken dat het optelsommen met tientaloverschrijding zijn. Tot slot rekent een medeleerling de sommen uit en controleert hij of de inschatting of het over tientaloverschrijding gaat, goed was.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!