Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen dubbelsommen uit te laten rekenen. Klik op de husselknop om het getal te bepalen wat verdubbeld wordt, vul de som in en reken deze uit.

Vanaf welk getal gaat de uitkomst over de 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de biljetten van 10 euro vermenigvuldigt om te weten hoeveel je in totaal in je portemonnee hebt zitten.

Instructie

methodLesson=52990
Leg uit dat een keersom bestaat uit 3 getallen, een keerteken en een is-teken. Leg met behulp van het voorbeeld uit waar de getallen uit de keersom naar verwijzen.

Om hoeveel groepjes gaat het bij de som 6 × 5?
Bedenk een keersom en vertel hoeveel er in elk groepje zit.

methodLesson=52990
Oefen met het bepalen van wat elk cijfer in een vermenigvuldiging betekent door de sommen naar het juiste vak te slepen.
Screenshots instructie
Leg uit dat je op 2 manieren kunt vermenigvuldigen. Je kunt herhaald optellen door de aardbeien per schaal bij elkaar op te tellen. Of je kunt de keersom maken door het aantal schalen keer de hoeveelheid aardbeien per schaal, 3 × 8, uit te rekenen

Leg uit of je het herhaald optellen of het vermenigvuldigen handiger vindt en waarom.
Als er op elk palet 1 kleur verf bijkomt, wat worden de sommen dan?

methodLesson=52990
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe een keersom is opgebouwd door te vragen waarom 5 × 4 wel en 4 × 5 niet bij de afbeelding hoort.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat een keersom bestaat uit 3 getallen, een keerteken en een is-teken. Leg met behulp van het voorbeeld uit waar de getallen uit de keersom naar verwijzen. Doe vervolgens voor hoe je een keersom maakt door te bedenken hoeveel groepjes er zijn en hoeveel ballonnen er in elk groepje zitten. Bepaal daarna het totaal aantal ballonnen. Oefen hiermee.
Daarna wordt er geoefend met het maken van sommen bij de afbeelding. Vertel dat je 3 dozen met eieren ziet, er zijn dus 3 groepjes. Tel de hoeveelheid eieren in 1 doos en vul de sommen in. Benadruk dat de uitkomst van beide sommen gelijk is omdat het totaal aantal eieren niet verandert wanneer je het totaal op een andere manier uitrekent. Oefen met het maken van sommen.

Leg uit waarom je maar 2 getallen in hoeft te vullen bij de plussom met de 2 dozen met bonbons.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen op welke 2 manieren het totaal aantal knikkers bepaald kan worden. Vraag specifiek naar het verschil tussen het uitrekenen van het totaal op beide manieren. Daarna laat je de leerlingen een verhaal bedenken bij de keersom op het digibord. Laat ze dit verhaal tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!