Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 6

Groep 4, Blok 4, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen met sprongen van 5 en 2 verder te laten tellen.

Hoeveel sprongen van 5 zijn er gemaakt om tot 15 te komen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te vermenigvuldigen weet hoeveel ogen je in totaal gedobbeld hebt.

Instructie

methodLesson=52986
Vertel dat vermenigvuldigen, herhaald optellen is. Leg uit welke som er bij de handen hoort. Wijs het keerteken aan en vertel dat dit teken voor ‘keer’ staat en je dit dus ook zo uit mag spreken.

Noem een andere keersom.
Bedenk een situatie waarbij je kan vermenigvuldigen.

Screenshots instructie
Je legt uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding en bij een herhaalde optelling herkent door eerst te tellen hoeveel eieren er in 1 doos zitten. Tel hoeveel dozen er in totaal zijn en vertel dat je dus 4 keer 10 eieren ziet. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.

Als er 1 ketting weggaat, wat wordt de keersom dan?
Welke optelsom hoort bij 4 × 5?

Daarna wordt bepaald bij welke biljetten de sommen horen. Laat de leerlingen vervolgens uitrekenen hoeveel geld er in elk vak te zien is.
methodLesson=52986
Controleer of de leerlingen begrijpen wat vermenigvuldigen is door te vragen hoe je de som die bij de afbeelding hoort bepaalt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat het bij vermenigvuldigen gaat om groepjes van spullen. Als die groepjes vaker voorkomen dan tel je deze herhaald op of je rekent de keersom uit. Je legt uit welke sommen er bij de schoenen horen. Maak daarna samen een plus- en een keersom met het aantal schoenen dat de leerlingen in de groep hebben.
Je legt uit hoe je een vermenigvuldiging in een afbeelding herkent door eerst te tellen hoeveel spaarpotten er in elk groepje zitten. Tel hoeveel groepjes er in totaal zijn en vertel dat je dus 2 keer een groepje van 5 spaarpotten ziet. Klik op het antwoord om deze te controleren. Oefen met het herkennen van keersommen in afbeeldingen.
Screenshots verlengde instructie

Wat is de overeenkomst tussen ‘8 keer 2 is 16’ en ‘8 × 2 = 16’?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de leerlingen uit te laten leggen wat vermenigvuldigen is. Vervolgens gaan de leerlingen in de klas op zoek naar vermenigvuldigingen. Laat de leerlingen de sommen opschrijven en bespreek hoe de leerlingen deze keersommen gevonden hebben.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!