Groep 4, Blok 3, Week 3, Les 13

Groep 4, Blok 3, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de verschillende vormen te tellen. Streep de getelde voorwerpen door zodat het duidelijk is welke al geteld zijn.

Wat is het verschil tussen een vierkant en een rechthoek?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het herkennen van figuren precies aan kunt geven wat voor een soort kaars je wilt.

Instructie

methodLesson=52969
Leg uit wat de verschillende figuren op het bord zijn. Een cilinder is een soort uitgerekte cirkel. Een piramide is een vierkant waar 4 driehoeken aan vast zitten. Een kubus is een figuur die alleen uit vierkanten bestaat. Een balk bestaat uit rechthoeken. Een bol is rond. Een kegel is een cirkel die samenkomt in 1 punt. En een prisma is een vorm die uitgerekt wordt.

Wat is het verschil tussen een cilinder en een bol?
Kijk goed naar de piramide en de prisma, wat is het verschil tussen deze figuren?

Leg uit dat je figuren van voorwerpen kunt herkennen door te bedenken wat de kenmerken zijn. Doe dit voor door te vertellen dat het boek uit rechthoeken bestaat en dus een balk is. Oefen met het herkennen van een balk, een kubus en een bol.
Screenshots instructie
Vervolgens ga je in op de andere vormen. Leg uit dat de lijmstift geen piramide is omdat deze niet in een punt eindigt. De pion valt ook af omdat de zijkant rond is. Zowel het theezakje en de puzzel lijken op de piramide. Oefen met het herkennen van figuren in voorwerpen.

Welk figuur herken jij in de knikker?
Welke figuren zie je nog meer in de waterbak?

methodLesson=52969
Daarna leg je uit dat een aanzicht is wat je ziet vanaf een bepaalde plaats. Van voor zie je bijvoorbeeld het vooraanzicht. Oefen met het tekenen van de aanzichten die bij de kast horen.

Hoeveel zijaanzichten heeft de kast?
Zou je de kast ook nog vanaf een andere kant kunnen bekijken? Hoe denk je dat dit aanzicht heet?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat aanzichten met vormen en figuren te maken hebben door te vragen hoe het kan dat je bij verschillende aanzichten andere vormen ziet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Oefen eerst met het herkennen van vormen. Herhaal vervolgens wat de verschillende figuren zijn en oefen met het herkennen van deze figuren in voorwerpen.

Als je de pion op zijn kop zet, is het dan nog steeds een kegel?

Daarna herhaal je wat een aanzicht is en oefen je met het tekenen hiervan door elke leerling een eigen dobbelsteen te geven. Let op dat de dobbelstenen allemaal op dezelfde manier neergelegd worden.

Gooi de dobbelsteen en bepaal wat het voor-, zij- en bovenaanzicht is.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze vormen en figuren kunnen herkennen. Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar verschillende figuren in de klas. Laat de leerlingen opschrijven wat ze hebben gevonden en controleer de antwoorden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!