Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 9

Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je begint de les met het herhalen van het optellen met tientaloverschrijding. Maak een som door de de getallen te verwisselen door op de husselknop te klikken.

Welke stappen zet je om op te tellen met tientaloverschrijding?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door aftrekken weet hoeveel blokken je ovehoudt nadat je de toren gebouwd hebt.

Instructie

methodLesson=52962
Herhaal de stappen die gezet moeten worden om af te trekken met tientaloverschrijding. Leg uit dat je eerst terugrekent tot 10, in dit geval haal je er dus eerst 4 af. Daarna bepaal je hoeveel je er nog af moet trekken door de 6 te splitsen in 4 en 2. Haal daarna de overige 2 van de 10 af.
Doe voor hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door eerst terug te rekenen tot 10, daarna de 8 hardop te splitsen en vervolgens het overige deel af te trekken. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots instructie
Leg uit hoe je een verhaalsom oplost door eerst de tekst te lezen. Bedenk wat er precies gevraagd wordt, er worden teddyberen weggegeven dus moet je aftrekken. Schrijf de som op het digibord, 15 - 3 en bereken de uitkomst. Oefen met het vinden en uitrekenen van verhaalsommen.

Wat wordt de som als er al 10 in plaats van 9 stoelen aangeschoven zijn?
Bedenk een verhaalsom waarbij er afgetrokken moet worden.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat het verschil is tussen het uitrekenen van abstracte aftreksommen en aftreksommen in een verhaal door te vragen wat het verschil is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de stappen die gezet moeten worden om af te trekken met tientaloverschrijding. Leg uit dat je eerst terug moet rekenen tot 10, in dit geval haal je er dus eerst 6 af. Daarna bepaal je hoeveel je er nog af moet trekken door de 9 te splitsen in 6 en 3. Haal daarna de overige 3 van de 10 af. Oefen met het aftrekken met tientaloverschrijding.
Screenshots verlengde instructie
Leg uit hoe je een verhaalsom oplost door eerst de tekst te lezen. Bedenk wat er precies gevraagd wordt. Er staan een aantal koeien in de wei en een aantal in de stal, je weet ook hoeveel het er in totaal zijn. Om te weten hoeveel er in de stal staan, haal je het aantal koeien uit de wei af van het totaal aantal koeien. Vul de som in en reken deze uit. Oefen met het vinden en uitrekenen van verhaalsommen.

Als je samen met je moeder weggaat, halen jullie 4 schoenen uit de kast. Wat wordt de som dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat ze moeten doen om verhaalsommen op te lossen. Daarna speel je memory. Verdeel de leerlingen in twee groepen en laat om en om een leerling 2 kaartjes kiezen. Er wordt 1 kaartje aan de linkerkant en 1 kaartje aan de rechterkant gekozen. Passen de som en het antwoord bij elkaar dan hebben de leerlingen een correcte memory en mogen ze nogmaals proberen om een memory te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!