Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 8

Groep 4, Blok 3, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de splitstabel in te vullen. Kies een getal om te splitsen door op de wisselknop te klikken.

Leg uit of je alle getallen op evenveel manieren kunt splitsen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je aftrekt om erachter te komen hoeveel potloden er overblijven.

Instructie

Screenshots instructie
Leg uit dat er bij tientaloverschrijding door het tiental gerekend wordt. Laat dit zien aan de hand van het optellen door te vertellen dat je eerst aanvult tot 10 en daarna het overige deel optelt. Licht vervolgens het aftrekken met tientaloverschrijding toe door uit te leggen dat je eerst terugrekent tot 10 en daarna het overige deel aftrekt.

Bedenk een optelsom waarbij je optelt met tientaloverschrijding.
Leg uit of 17 + 5 ook tientaloverschrijding is.

Screenshots instructie
Leg uit hoe je optelt met tientaloverschrijding door te vertellen dat je eerst aanvult tot tien. Door aan de verliefde harten te denken, weet je dat je hier 7 voor nodig hebt. Splits de 8 hardop, 7 erbij 1 is 8 dus ik moet nog 1 bij de 10 optellen. Oefen met het optellen met tientaloverschrijding.
Daarna leg je uit hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door eerst terug te rekenen tot 10. Leg uit dat je hier 8 voor nodig hebt. Splits de 9 hardop in 8 en 1 en haal nog 1 van de 10 af om tot de uitkomst te komen.
Vervolgens leg je uit hoe je sommen herkent in afbeeldingen. Tel eerst de kippen op en schrijf dit aantal op voor het plusteken. Daarna tel je de kuikens op en schrijf je het aantal na het plusteken op. Reken vervolgens uit hoeveel dieren er in totaal te zien zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Bedenk een andere som bij de bloemen.
Bedenk een aftreksom bij de afbeelding met de bloemen.

Controleer of de leerlingen begrijpen wat tientaloverschrijding is door te vragen wat een som, een som met tientaloverschrijding maakt. Vraag specifiek naar hoe de leerlingen tientaloverschrijding kunnen herkennen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij tientaloverschrijding door het tiental gerekend wordt. Laat dit zien aan de hand van het optellen door te vertellen dat je eerst aanvult tot 10 en daarna het overige deel optelt. Licht vervolgens het aftrekken met tientaloverschrijding toe door uit te leggen dat je eerst terugrekent tot 10 en daarna het overige deel aftrekt. Vertel dat je in beide voorbeelden rekent met tientaloverschrijding en dat je dit weet doordat je door de 10 gegaan bent.
Leg uit hoe je optelt met tientaloverschrijding door te vertellen dat je eerst aanvult tot tien. Door aan de verliefde harten te denken, weet je dat je hier 3 voor nodig hebt. Vertel dat 3 erbij 5, 8 is en splits de 8. Er moest 3 bij 7 opgeteld worden om aan te vullen tot 10, er moet dus nog 5 bij om tot de uitkomst te rekenen. Oefen met het optellen met tientaloverschrijding.
Daarna leg je uit hoe je aftrekt met tientaloverschrijding door eerst terug te rekenen naar 10. Leg uit dat je hier 6 voor nodig hebt. Splits de 7 dus in 6 en 1. Vertel dat je nu nog 1 van de 10 af moet halen om tot de uitkomst te komen. Oefen hiermee.
Vervolgens leg je uit hoe je sommen herkent in afbeeldingen. Tel eerst de volwassen katten en tel daar de kittens bij op. Om te weten hoeveel katten er in totaal zijn, maak je de optelsom. Laat de leerlingen hiermee oefenen en stimuleer de leerlingen om eerst de groepjes te tellen voordat ze de som bedenken.

Bedenk een situatie waarbij je optelt.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of de leerlingen de stappen voor het optellen met tientaloverschrijding uit kunnen leggen. Daarna schrijven de leerlingen een verhaal bij de som op het bord.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!