Groep 4, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 4, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten tellen met sprongen van 10. Vul de getallen op de vlaggen in.

Tel terug vanaf 26 met sprongen van 10.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je de plaats van getallen tot en met 100 weet, zodat je in kunt schatten waar het huis van iemand die in een flat woont is.

Instructie

Herhaal dat het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn betekent dat je getallen ongeveer op de goede plaats zet. Op de getallenlijn zie je niet precies welk getal het label aanwijst. Met behulp van hulplijnen maak je een globale inschatting van de getallen die bij de labels horen.
methodLesson=52953
Leg uit dat als je getallen globaal op de getallenlijn plaatst, je de getallenlijn in stukken verdeeld. Vertel dat 25 in het midden van 0 en 50 ligt en wijs aan waar dit getal zich ongeveer bevindt. Je legt uit dat 23 een klein stukje voor de 25 is en je sleept de 23 naar de juiste plaats op de getallenlijn. Vervolgens bepaal je waar de 75 zich bevindt en wijs de deze aan, leg uit dat 67 een stuk voor 75 is en sleep de 67 naar de getallenlijn. Oefen met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.
Screenshots instructie
Daarna bepaal je welke getallen het ongeveer zijn. Spreek met de leerlingen af dat het getal goed is wanneer je er 3 getallen naast zit. Oefen met het bepalen welke getallen het ongeveer zijn.

Wat is handig om te doen voordat je bepaalt welke getallen de labels aangeven?
Welke getallen kun je allemaal op deze getallenlijn plaatsen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen globaal op de getallenlijn plaatsen. Doe dit door te vragen wat het verschil is tussen het plaatsen van getallen op de getallenlijn en het bepalen welk getal het label op de getallenlijn aangeeft. Vraag ook naar de overeenkomsten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je de getallen op de getallenlijn plaatst. Vertel dat 25 precies in het midden van 0 tot 50 zit en zet op de plaats van 25 een streep. Doe hetzelfde voor 75. Daarna bepaal je waar 30 moet komen. Leg uit dat 30 meer richting 25 dan 50 hoort. Plaats de 30 daarom rechts naast de 25. Oefen met het bepalen van de positie van getallen op de getallenlijn.
Screenshots verlengde instructie
Daarna wordt bepaald welke getallen er bij verschillende plaatsen op de getallenlijn horen. Start met het toevoegen van hulplijnen bij 25 en 75 en vertel dat dit helpt om erachter te komen om welke getallen het gaat. Spreek met de leerlingen af dat ze er drie getallen naast mogen zitten. Oefen met het bepalen van de getallen die bij de labels horen.

Kun je ook inschatten om welke getallen het gaat wanneer je geen hulplijnen tekent?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat je moet doen voordat je getallen op de getallenlijn plaatst. Vraag specifiek naar het toevoegen van hulplijnen. Daarna wordt bepaald met welke sleutel het slot geopend kan worden. Bepaal in welk stuk de getallen naast het slot horen om achter de juiste sleutel te komen. De juiste sleutel is die met het label ‘DJIBE’.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!