Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 4, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallen naar de juiste uitgeschreven getallen te slepen. Lees de uitgeschreven getallen voor.

Welk cijfer spreek je als eerste uit?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je €25,- voor de pop moet betalen en je dit handig kunt pakken doordat je de structuur van het bedrag kent.

Instructie

methodLesson=52027
Leg uit dat tienvouden groepjes van 10 zijn en dat eenheden getallen van 1 tot en met 9 zijn. Verduidelijk het verschil tussen tientallen en eenheden door op te tellen vanaf 16. Geef bij de stap van 19 naar 20 aan dat het eerste getal nu verandert van een 1 naar een 2.

Na welke eenheid verandert het tiental als je optelt?
Na welke eenheid verandert het tiental als je terugtelt?

Leg uit dat je de structuur van getallen herkent door de getallen in tientallen en eenheden te verdelen. Wijs de 9 aan en leg uit dat tientallen altijd op deze plek staan, je hebt dus 9 tientallen en dat is 90. Wijs vervolgens de losse appel aan en leg uit dat er maar 1 is en dat dit de eenheid uit 91 is. Bepaal vervolgens samen met de leerlingen waar het totaal aantal melkpakken in gesplitst wordt.
Screenshots les instructie
Je legt uit dat je getallen in schema’s gaat zetten. Geef aan dat de T voor tientallen en de E voor eenheden staat. Plaats het getal in het TE-schema en oefen hiermee.
Vervolgens leg je uit wat de positiewaarde van de cijfers in 46 inhouden. Oefen met het bepalen van de waarde van de cijfers uit getallen.

Wat is het verschil tussen de waarde van 4 in 94 en in 49?
Noem een getal en benoem de waardes van de cijfers.

Daarna moeten de sommen kloppend gemaakt worden door te bedenken uit welke tientallen en eenheden een getal is opgebouwd.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe getallen gestructureerd moeten worden door te vragen of alle getallen verdeeld kunnen worden in tientallen en eenheden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat tientallen groepjes van 10 binnen een getal zijn, geef aan dat een staafje voor 1 tiental staat. Tel de staafjes en geef aan dat er dus 30 blokjes te zien zijn. Leg uit dat eenheden getallen van 1 tot en met 9 zijn en dat een blokje staat voor 1 eenheid. Tel de blokjes en vertel dat er 3 blokjes aan de rechterkant te zien zijn. In totaal staan er 33 blokjes op deze pagina.
Tel de staafjes en bepaal de waarde van dit getal. Tel daarna de losse blokjes en tel het aantal bij elkaar op om erachter te komen hoeveel blokjes er in totaal zijn. Oefen vervolgens met het bepalen hoeveel blokjes er op het digibord staan.
Klik op de husselknop om het getal te veranderen en laat de leerlingen het getal maken met MAB-materiaal. Maak ter controle het getal op het digibord door de staafjes en blokjes in het vak te slepen. Doe het eerst voor, doe het vervolgens samen en laat de leerlingen ook een paar getallen zelfstandig maken.

Leg uit waarom je het fijner vindt om te starten met de staafjes of met de losse blokjes.

Daarna bepaal je de waarde van de cijfers in 76. Ga in op de positiewaarde en leg uit dat je daarbij denkt aan de staafjes en losse blokjes. Oefen met het bepalen van de waarde van de cijfers in getallen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen de waarde van een getal bepalen. Vervolgens deel je de klas door de helft en laat je de ene helft van de klas een tienvoud en de andere helft een eenheid opschrijven. Laat de leerlingen rondlopen en zo veel mogelijk getallen samen maken. De leerlingen met een eenheid gaan op zoek naar een klasgenoot met een tienvoud en andersom. Leerlingen noteren de gevormde getallen op de achterkant van het blaadje waar ze hun getal op hebben staan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!