Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 7

Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen zoveel mogelijk splitsingen van het getal boven de tabel op te laten schrijven. Klik op de husselknop om het getal te veranderen.

Welk getal onder de 10 heeft de meeste splitsingen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door optellen en aftrekken weet hoeveel eikels er in het zakje overblijven nadat er een paar uitgaan of bijkomen.

Instructie

Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 7
Je herhaalt wat de inverse- en wisseleigenschap is. Leg uit dat je bij optelsommen de getallen kunt verwisselen en dat het antwoord daar niet mee veranderd. Vervolgens leg je uit wat de inverse eigenschap inhoudt dat optellen en aftrekken het tegenovergestelde van elkaar zijn.
Screenshotles instructie
De geleerde eigenschappen worden toegepast bij het maken van sommen. Leg uit dat je ziet hoe de 5 gesplitst is en dat je zo ziet welke 2 optelsommen hierbij horen. Ook leg je uit dat je van de 5 er 3 afhaalt om 2 over te houden maar dat dit ook andersom mogelijk is. Oefen vervolgens met het maken van sommen via de inverse- en wisseleigenschap.

Maak een tekening van deze splitsing van 7.
Welke eigenschap hoort er bij als je van de plus- naar de minsommen gaat?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze verschillende sommen moeten maken door 4 sommen met de onderdelen te maken.
Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 7

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Groep 4, Blok 1, Week 2, Les 7
Leg de inverse eigenschap uit door te vertellen dat je 3 groene erbij 1 oranje stip ziet, dus in totaal 4. Vervolgens sleep je de groene stippen weg en laat je zien dat je er dan nog maar 1, namelijk de oranje, over hebt. Daarna leg je de wisseleigenschap uit door eerst de groene en de oranje stip bij elkaar te tellen en dit vervolgens andersom te doen. Vertel dat het niet uitmaakt of je met de groene of de oranje stippen begint.
Leg daarna uit hoe je door middel van de 2 eigenschappen 4 sommen maakt bij de splitsing van 8. Oefen daarna met het maken van sommen.

Leg uit hoe de doos met katten eruit ziet bij de verschillende sommen.

Afsluiting

.Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om vier sommen bij de afbeelding te bedenken. Daarna pakken de leerlingen tussen de 1 en 10 potloden. Klik op de draaischijf om een getal te kiezen. Zodra er een getal is gekozen lopen de leerlingen door de klas om samen met een ander een som te maken met als antwoord het gedraaide getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!