Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 2

Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door buurgetallen te bepalen, klik op de husselknop onder het getal om een nieuw getal te kiezen.

Wat zijn de buurgetallen van 1?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te weten wat de buurtienvouden zijn wanneer je met geld moet rekenen.

Instructie

Groep 4, Blok 1, Week 1, Les 2
Herhaal de begrippen tiental, eenheid en buurtienvoud. Leg vervolgens uit hoe je erachter komt wat de buurtienvouden van 54 zijn.
methodLesson=52001
Bepaal per getal wat de buurtienvouden zijn door eerst het getal te splitsen. Geef aan dat je nu al 1 van de 2 buurtienvouden weet. Het tweede buurtienvoud bepaal je door hardop door te tellen naar het volgende tienvoud. Wijs de buurtienvouden aan op de getallenlijn en tel door vanaf het eerste buurtienvoud tot de juiste plaats op de getallenlijn. Sleep de getallen naar de getallenlijn. Oefen hiermee.
Screenshotles instructie

Noem twee getallen met dezelfde buurtienvouden.
Heeft 7 ook twee buurtienvouden?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat buurtienvouden zijn door ze de getallen te laten raden. Vraag daarna wat het verschil is tussen buurgetallen en buurtienvouden en waarom het belangrijk is om het verschil te weten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Screenshotles verlengde instructie
Leg uit hoe je buurtienvouden bepaalt.
Screenshotles verlengde instructie
Bepaal welke getallen dezelfde tientallen hebben. Leg daarna uit hoe je bepaalt waar de getallen op de getallenlijn moeten komen. Sleep ze vervolgens naar de getallenlijn en leg uit hoe je achterhaalt wat de buurtienvouden zijn. Oefen hiermee.

Noem alle getallen met als buurtienvouden 50 en 60.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je ziet welke getallen dezelfde buurtienvouden hebben. Speel buurtienvoudenbingo. Laat de leerlingen 9 getallen opschrijven. Per tienvoud die verschijnt mogen de leerlingen één van de opgeschreven getallen wegstrepen als het past als buurtienvoud. Klik op de husselknop om het tienvoud te laten verspringen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!